Ambassadeur Prom: ‘Relatie Suriname en Frans-Guyana werkt bemoedigend’

Ambassadeur Michel Prom van Frankrijk in Suriname
Ambassadeur Michel Prom van Frankrijk in Suriname
Dagblad Suriname werd door de ambassadeur Michel Prom van Frankrijk in Suriname en Guyana ontvangen. Dit bezoek is een gelegenheid geweest om meerdere onderwerpen te bespreken. Frankrijk marcheert op de maat die wordt aangegeven door de Europese Unie. Er wordt gestreefd naar eenheid in handelen en optreden. Uiteraard is niet alles rozengeur en maneschijn. Er zijn Europese tegenstellingen en interne Franse vraagstukken en problemen. Om niet te spreken van de terreurdreiging. Dit alles mag volgens ambassadeur Prom waar zijn, maar het staat vast dat Frankrijk en bondgenoten berekend zijn voor hun taak en er bovenop zullen komen.
Europa staat op scherp
Veiligheid is een belangrijk punt. Veiligheidsmaatregelen worden niet alleen in Europa uitgevoerd. De Franse gebiedsdelen in Zuid-Amerika, ons buurland Frans Guyana bijvoorbeeld, valt ook onder het steeds strenger wordend veiligheidsbewind. Niet vergeten moet worden dat het Centre Spatial Guyanais nabij Kourou in Frans-Guyana, het lanceercentrum is van het Europese ruimtevaartagentschap. Zijn de verhoogde veiligheidsmaatregelen van enige invloed op de verhouding en het personenverkeer tussen de buurlanden Suriname en Frans Guyana? Als wij ambassadeur Prom mogen geloven, is er in dit opzicht niets, maar dan ook niets veranderd. ‘Veiligheid in Frans Guyana is altijd hoog in het vaandel. Justitie, politie, militairen, speciale eenheden en buitenlandse partners zijn op hun qui-vive’, stelt de diplomaat Suriname gerust.
De strijd tegen criminaliteit is een wederzijdse uitdaging voor de buurlanden. ‘Ondanks het feit dat er belangrijke overeenkomsten tussen Suriname en Frankrijk aangaande de bestrijding van criminaliteit nog niet bekrachtigd zijn, is de samenwerking toegenomen en bemoedigend. Het komt wel goed.’ Het resultaat van de inspanning bij het tegengaan van de illegale visserij voor onze kusten wordt door Prom geprezen.
Het Amazonebekken
De ambassadeur hield ons het volgende voor. “Frankrijk is tegen armoede, staat duurzame ontwikkeling voor en maakt zich sterk in samenwerkingsverband met onder andere landen in Zuid-Amerika. Dit, niet in het minst vanwege de gebiedsdelen Frans Guyana, Martinique en Guadeloupe op het vaste land en het Caribische gebied. Frankrijk neemt verdragsmatig met Suriname, Brazilië en Guyana actief deel in de harmonieuze ontwikkeling van het Amazonebekken. Er wordt gewerkt aan integratie en regionale ontwikkeling, optimale levensomstandigheden van de mensen, economische groei, behoud van het milieu en andere zaken.”
De Republiek Frankrijk kan zich terugvinden in het devies van de Caricom: een geïntegreerde, inclusieve en veerkrachtige Caribische Gemeenschap. Frankrijk streeft voor de gebiedsdelen in het Caribisch gebied naar het geassocieerd lidmaatschap van de Caricom als een belangrijke stap naar het volwaardig lidmaatschap van deze landenorganisatie.
De verdere ontsluiting van Zuid-Amerika
Binnen de samenwerking tussen Frans-Guyana en de buurlanden in het Amazonegebied neemt wegvervoer een bijzondere plaats in. Het moet de mobiliteit in dit deel van het Amazonegebied helpen opvoeren. De grotere capaciteit veerboot, die de oeververbinding tussen Albina en Saint Laurent over de Marowijne gaat onderhouden, zal niet lang meer op zich laten wachten. In het verlengde van de veerverbinding moet de ontsluitingsweg, Frans Guyna- Brazilië gezien worden. Ambassadeur Prom ziet deze ontsluiting als groot nut voor de regionale integratie. De veerverbinding heeft er mede voor gezorgd dat jaarlijks volgens de verouderde statistieken van enkele jaren geleden 40.000 Fransen Suriname bezochten, waarvan het merendeel via Saint Laurent-Albina.

error: Kopiëren mag niet!