Sharman ziet geen logica in overheveling 150.000 verzekerden naar SZF

Assembleelid Dew Sharman is zeer sceptisch over de laatste handeling van de regering in de zorgsector. De basiszorgverzekering (BZSR) voor kinderen tot 16 jaar en 60 plussers wordt normaal gecontinueerd. Per 1 juni wordt deze dienstverlening van verzekeringsmaatschappij Self Reliance overgebracht bij het Staatsziekenfonds (SZF). Volgens Sharman kan de overheid niet automatisch een heel bestand van de ene verzekerginsmaatschappij naar de andere overhevelen. In het verleden is er een procedure ingezet van tenders, waarbij streng zou zijn gelet op wie in aanmerking komt voor de tenders. Bij de laatste handeling van de regering is dat niet gebeurd. “Als de overheid nu zelf aangeeft dat zij in een precaire situatie zit en niet het geld heeft om Self Reliance te betalen, hoe gaan ze SZF dan betalen?”, vraagt Sharman zich af.
SZF is een organisatie die draait op basis van premies. Dat zijn premies van de mensen die bij SZF zijn aangesloten (landsdienaren of gelijkgestelden). Van die mensen wordt 4% van het salaris ingehouden, terwijl de overheid inkomt met 5% van de salarissen. Dit is het geld waarmee SZF haar business moet draaien. SZF heeft dus een beperkt/bepaald budget ter beschikking. “Als men nu met het zelfde budget 150.000 mensen extra wil voorzien, is dat onmogelijk. Men zal zoveel mensen niet meer kunnen financieren”, stelt Sharman. Aan de andere kant komen al de ambtenaren die bij SZF verzekerd zijn, met de komst van de 150.000 mensen in gevaar. Zo zal volgens Sharman de hele gezondheidzorg in elkaar donderen.
“Wie gaat SZF betalen? Zal de overheid dezelfde premie die zij bij Self Reliance betaalde aan SZF betalen? Waarom stopt men dan bij Self Reliance, als men dezelfde bedragen moet overdragen? Er is een groot stuk onlogica hierin. Of men gaat naar het SZF, omdat men gewoon niet zal betalen”, meent de volksvertegenwoordiger. Echter is een bestand van bijkans 300.000 funest voor SZF. Het fonds zal volgens Sharman, met hetzelfde budget dat ambtenaarafhankelijk is, zo een zware druk niet kunnen overleven. Ook kan worden gesteld dat de premie van de ambtenaren, die momenteel op 9% staat, kan worden verhoogd om de kosten te kunnen dekken. Daarover zou er volgens Sharman eerst, vooral met de vakbeweging, moeten worden gesproken. Hij denkt niet dat de overheid in de positie zit om op eigen gezag de premie te verhogen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!