Screening 3-jarigen voor toelating basisschool voorlopig stopgezet

De screening van 3-jarige peuters op het schoolrijp zijn, is vrij plotseling tot nader orde stopgezet. Deze screening geeft de peuters vroege toegang tot het lagere school onderwijs in Suriname. John Koorndijk, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) bevestigt de stopzetting. Hij geeft aan dat het een beleidsaangelegenheid is om te bepalen als en zo ja, wanneer de screening voortgang zal hebben. Men is volgens hem nu bezig de toelating van 3-jarigen tot het onderwijsproces te evalueren. Met de screening gaan kosten gepaard. Voorts is er ook een hele organisatie die hiermee gepaard gaat, waarbij deskundigen en hoofdkleuterleidsters betrokken zijn. Aangezien de screening in de vakantie zal moeten plaatsvinden, zullen deze mensen ook weer extra betaald moeten worden. “Je snapt dat wanneer je mensen moet betalen en je het geld niet hebt, alles in duigen gaat vallen”, zegt Koorndijk.
Naast het kostenplaatje zijn er volgens hem ook andere bezwaren tegen voortzetting van het project. Er zijn inhoudelijke bezwaren tegen het vroegtijdig plaatsen van kinderen in het onderwijsproces. Psychologen zijn van mening dat kinderen beroofd worden van het kind zijn als ze zo jong naar school gaan. Voorts is gebleken dat de kinderen later negatieve effecten in hun ontwikkeling ondervinden, waarbij bij hen een terugslag te zien is. Koorndijk geeft aan dat hij zelf enkele van dergelijke gevallen kent, waarbij kinderen achteraf toch niet mee kunnen met het onderwijsproces en dat zij hierdoor zelfs bij de psycholoog belanden. “Het is in feite altijd een risico dat we nemen”, meent Koorndijk. Hij maakt een vergelijking met andere landen waar er voor dergelijke jonge kinderen in tegenstelling tot wat er in Suriname gebeurt, meestal een instapklas is. Daarnaast is er volgens Koorndijk het niet te onderschatten praktisch probleem van de plaatsing. In afgelopen schooljaren is het vaker voorgekomen dat zelfs 4- en 5-jarigen geen plaats hebben gevonden op een school. Met dit gegeven komt het project van de 3-jarigen nog eens onder druk te staan, stelt Koorndijk.

error: Kopiëren mag niet!