365 dagen wanbeleid: beloften blijken ongedekte cheque!

Een jaar na de laatste vrije, algemene en geheime verkiezingen is het resultaat van het gecontinueerd wanbeleid van de regering Bouterse dat Suriname nu in de handen wordt gelegd van het Internationale Monetaire Fonds en nog vele andere geldschieters. Het is niet te ontkennen dat de regering Bouterse Suriname heeft opgezadeld met de internationale bedelaars status. Een lege staatskas, miljarden aan onverklaarde uitgaven en compleet in duisternis gehulde besluitvorming van deze regering heeft vele Surinamers van enig positief vooruitzicht beroofd. De vele beloften die gedaan werden door de huidige machthebbers tijdens de verkiezingen, zijn niet ingelost! In plaats daarvan kregen wij een ongedekte cheque van de regering met het stempel erop ‘onvoldoende fondsen’.
Goed bestuur wordt gekarakteriseerd door niet alleen wetten, maar ook sterke instituten en een bewuste samenleving. Principes die DA’91 ongeconditioneerd onderschrijft. De afgelopen 365 dagen zijn echter een ongestoorde voortzetting gebleken het niet leven naar de wet, niet schromen om de wet om te buigen om strafbare feiten, straffeloos te maken. Zie de gewijzigde Wet op de Staatsschuld. Wetgevingsbevoegdheden worden volkomen onterecht aangewend om het rechtsproces te doorkruisen. Zie de amnestiewetgeving in 2012 en nu weer de terugroepwet.
Ook de instituten worden structureel en bewust verzwakt; een duidelijk voorbeeld is de wijze waarop wordt omgegaan met het gerechtelijk vonnis naar het Centraal Hoofdstemburo. De laatste instantie dreigt alle kredietwaardigheid van een onafhankelijk en deskundig instituut kwijt te raken, door het politiek gemanipuleer dat door dit instituut wordt toegelaten.
Er is een ongestoorde voortzetting van het desastreus financieel beleid. Om schulden te betalen worden nieuwe leningen afgesloten met als resultaat het nog dieper wegzakken in de schuldenput. Teneinde in aanmerking te komen voor fondsen van het IMF wordt er steeds door de regering gewezen op de noodzaak tot het verhogen van belastingen, burgers moeten bezuinigen, maar de cruciale vraag die niet gesteld wordt is hoeveel de regering mag uitgeven! Want terwijl de gewone burger moet bezuinigen, zien we dat er nog steeds dure consultants rondlopen bij de financiële instituten en op het kabinet van de president. Er is geen enkel signaal dat de regering op zichzelf bezuinigt, integendeel. Er zijn ministers die slechts in het weekend in Paramaribo zijn om schone kleding op te halen. Het is ernstig te moeten constateren dat steeds grotere delen van onze bevolking afhankelijk gemaakt worden van aalmoezen, terwijl regeringsfunctionarissen en aan hen gelieerden profiteren van de vergroting van de armoede van het volk.
Transparantie en voorspelbaarheid, cruciale bouwstenen voor een democratisch goed bestuurde samenleving, zijn gebleken binnen de afgelopen 365 dagen onbekende begrippen te zijn geweest. Sprekende voorbeelden zijn het feit dat een president niet schroomt om de gemeenschap voor te spiegelen dat EBS tariefsverhogingen worden aangehouden terwijl ze in werkelijkheid rustig worden doorgevoerd evenals het feit dat gezondheidsverzekeringen, van vooral de minder draagkrachtigen in de samenleving, continu in onzekerheid verkeren.
Het is volkomen terecht om van beleidsmakers te verwachten dat zij zich ethisch verantwoord gedragen. Het is dus de verantwoordelijkheid van elke regering, ook deze regering, corruptie te ontmoedigen en zwaar te bestraffen. Ook daar heeft deze regering gefaald. De anti-corruptie wet, in DNA voor behandeling, voldoet niet en zou bovendien slechts bedoeld zijn om eenmalige registraties van bezittingen van beleidsmakers te faciliteren. Van corruptiebestrijding en zware bestraffing is er dus geen sprake!
Hoopgevend zijn de signalen dat de bewuste samenleving die noodzakelijk is voor goed bestuur wel vorm begint te krijgen. Ook binnen dit proces moet geconstateerd worden de regering een zeer afkeurenswaardige rol speelt door te pogen middels chantage, bedreiging en misleading de ontwikkeling van een bewuste samenleving de kop in te drukken. Het is van cruciaal belang dat deze bewuste samenleving in versneld tempo vorm krijgt, om zodoende weer vertrouwen op te bouwen in de politiek. Een politiek die anders zal moeten zijn dan we totnutoe hebben ervaren. Het vertrouwen is cruciaal. En meer nog dan vertrouwen in personen, moet er weer vertrouwen zijn in processen, in instituten.
Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de DNA, die jammer genoeg de afgelopen 365 dagen schromelijk heeft gefaald en de legitimiteit van het huidig instituut is zelfs ter discussie. Bovendien heeft deze DNA in de afgelopen zes jaren nu in meerderheid aangetoond dat stemmenwinst voorrang heeft op principes en opportunisme voorrang heeft op ethiek en recht en waarheid. Deze handelwijze zijn een ernstige ondermijning van de democratie. Het is van het grootste belang dat deze neerwaartse spiraal van wantrouwen en desillusie een halt wordt toegeroepen. Een bewuste samenleving zal hier zeker verandering in brengen.
Na 365 dagen van dit verarmingsbeleid te hebben doorstaan komt de burgerij meer en meer tot het besef dat de huidige beleidsmakers niet in staat zijn om goed bestuur te etaleren. De stap naar het IMF is een bevestiging van deze onbekwaamheid, ondeskundigheid, oneerlijkheid en gewetenloosheid.
DA91 is in de afgelopen periode in bespreking gegaan met verschillende organisaties in de samenleving, zowel politiek als maatschappelijk, teneinde een basis te creëeren voor positieve verandering in onze samenleving. Wij zullen deze inspanningen voortzetten om zodoende tezamen de angstcultuur te doorbreken en het pad op te gaan van duurzame vrijheid, verbetering en welvaart voor onze totale samenleving.
DA’91 Publiciteitsdienst

error: Kopiëren mag niet!