Christenen verwachten ‘storm des onheils’ over Suriname ‘als men zich niet tot God wendt’

1 Front Christenen
Christenen verwachten storm des onheilsAfgelopen zaterdag hebben op het Onafhankelijkheidsplein honderden christenen Suriname en de crisis waarin het land nu verkeert, aan God opgedragen. Het gebed was onderdeel van een ‘verootmoedigingsloop’ van christenen, voornamelijk uit de Volle Evangelie Gemeente Bribi. De voorganger van Bribi, Irma Gimmith-Woerdings, waarschuwde de aanwezigen ervoor dat er iets zeer ernstigs onderweg is naar Suriname. Dit onheil zal volgens haar over Suriname komen en zal zich door middel van een storm manifesteren. De waarschuwing is dat Surinamers, van de leiding tot het gewone volk, zich moeten afwenden van de opgeslagen verkeerde weg en zich moeten richten op de juiste, Goddelijke weg. Alleen dan kan het kwaad teruggedrongen en het tij gekeerd worden in het land. De basis voor deze stelling is de Bijbeltekst, 2 Kronieken 7 vers 14, waarin staat dat God het land zal herstellen als het volk de verkeerde paden verlaat en zich voor Hem verootmoedigt.
Gebeden op het plein begraven
De gelovigen dienden geen petitie in bij de regering, maar bij God. Enkele op schrift gestelde gebeden zijn door hen op het plein begraven. Volgens de gelovigen is Suriname, inclusief president Desi Bouterse, op een dwaalspoor geraakt en moeten zaken nu rechtgetrokken worden, anders zal het land binnenkort tot een woestenij verworden. “De Bijbel zegt, bid zonder ophouden en God is bij machte om verandering te brengen. Hij heeft de eindbeslissing”, zei Gimmith in een eerder interview met Dagblad Suriname. Zij gaf aan dat God altijd in staat is in te grijpen in situaties. Het is volgens Gimith God alleen die de oplossing kan brengen. “Niemand kan buiten de almacht van God zaken corrigeren”, stelde zij. “Als God deze regering heeft aangesteld dan blijf je bidden, maar als er omstandigheden gecreëerd worden in het land waarbij je ziet dat er strijd is, er is nood en we stevenen af naar een stukje armoede, dan is het ook onze verantwoordelijkheid (als christenen) om terug te gaan naar deze God en Hem te bidden om herstel”, aldus Gimmith.

error: Kopiëren mag niet!