Arbeidsminister Moestadja heeft ‘reële aandacht’ voor problemen Surinaamse werknemers

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zegt aan Dagblad Suriname dat decent work, menswaardig werk en werkomstandigheden wel degelijk hoog op de agenda staan van zijn ministerie. Bij het programma dat de regering aan het volk en DNA zal voorhouden, zal men zich volgens hem kunnen terugvinden in hetgeen hij met zijn ministerie heeft ontwikkeld om te komen tot verbetering van de arbeidssituatie en -omstandigheden. Op termijn hoopt hij verbetering voor de werkenden en ook de bedrijven te kunnen bewerkstelligen.
Tarieven minimumloon mogelijk herzien
Moestadja zegt dat hij reële aandacht heeft voor de situatie van de werknemers, waarbij het besteedbaar inkomen of de koopkracht van de doorsneewerknemer is verminderd. “Als dit middels cijfers en onderzoek aantoonbaar is, dan vind ik dat wij als overheid inderdaad moeten kijken hoe wij dat allemaal zullen tackelen.” Het effect van een probleem als bijvoorbeeld devaluatie geldt volgens hem overigens nog zwaarder voor hen die geen baan hebben of die net van school zijn en niet aan de slag kunnen gaan. Er zal volgens hem gekeken moeten worden als de tarieven van het minimumloon nog die koopkracht hebben die zij hadden ten tijde van de aanname van deze wet. Al het koopkrachtverlies heeft zijn doorwerking ook in de AOV en voor mensen die van een uitkering leven. “Het is zaak dat je dan op macroniveau begint om dat aan te pakken, zoals de regering dat nu doet met een stabilisatieprogramma om de crisis te beheersen en de transformatie van de economie aan te pakken.” Er zal volgens de minister op termijn gekeken moeten worden hoe deze tarieven geleidelijk bij te stellen.
Wegwerken achterstand arbeidswetgeving
Moestadja denkt weliswaar binnen een integrale context bij de aanpak. “Ik maak mij sterk om de regering hiervoor aandacht te vragen. Dit, vanuit mijn verantwoordelijkheid als arbeidsminister. Deze zaken zullen volgens hem sowieso aan de orde komen wanneer het regeringsprogramma in DNA besproken wordt.” Op dat moment zal hij terzake ook zijn bijdrage leveren. Momenteel is het ministerie in het kader van decent work bezig een achterstand in wetgeving weg te werken om te komen tot de doelen uit het decent work programma van de ILO, dat door Suriname getekend is. Een viertal wetten die moeten staan naast de Wet Cao en de wet omtrent vrijheid van vakvereniging, zijn reeds ontworpen en naar de president gestuurd, die dat moet voorleggen aan de Staatsraad. Op dit moment, waarbij de regering staat voor de gigantische opdracht om een goed doortimmerd integraal programma te maken om de crisis per 2018 te proberen te tackelen, waardoor die niet verergert, zal ook de transformatie van de economie plaatsvinden naar bijvoorbeeld toerisme en landbouw, legt de minister uit. Daarom zijn er volgens Moestadja extra alertheid en inspanning geboden om invulling te helpen geven aan de decent work opvattingen.
Moestadja ook geconfronteerd met bedrijfssluitingen
Moestadja geeft aan dat hij hier aandacht aan wil schenken omdat hij, vooral als arbeidsminister, ook geconfronteerd wordt met bedrijfssluitingen. Hij zegt dat hij moet helpen voorkomen dat deze problemen groter worden en dat hij er dus zelf baat bij heeft dat de situatie zich stabiliseert en zich verbetert voor de werknemers. De werkgevers moeten ook in staat gesteld worden om duurzaam te kunnen blijven ondernemen, los van hun verantwoordelijkheid om decent loon te betalen. Bij een onlangs gehouden workshop is volgens de minister dan ook aandacht besteed aan hoe bedrijven hun productiviteit zouden kunnen verhogen en de concurrentiekracht van Suriname kunnen vergroten, allemaal in de sfeer van het invulling geven aan de decent work gedachte. Vooral de werkgelegenheid moet vergroot, in plaats van verkleind, worden, stelt hij en dit doe je door met werkgevers en werknemers een juist klimaat te creëren. Wereldwijd neemt de armoede toe onder arbeiders vanwege globale omstandigheden. Reden waarom hij als minister zeer waakzaam is, benadrukt de Arbeid-minister. Hij monitort de Surinaamse arbeiders zeer stipt.

error: Kopiëren mag niet!