Launch training landelijk drop-outonderzoek

Training Dropouts.1Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) zal in samenwerking met de Uni-ted Nations Children’s Fund (UNICEF) de komende 3 dagen een workshop verzorgen in het toe-passen van een speciale onderzoeksmethode om heel vroeg te kunnen zien wanneer kinderen die op school zitten, drop-outs kunnen worden en beleid te ontwikkelen om dit te voorkomen. Als de kin-deren al een drop-out zijn, kan eveneens eraan gewerkt worden om ze weer op school terug te krij-gen. Het is de bedoeling een landelijk onderzoek te verrichten om het drop-outprobleem in Surina-me in kaart te brengen zodat op basis van statistieken en overige gegevens beleid kan worden ont-wikkeld. De workshop gaat vooraf aan een eventueel landelijk drop-outonderzoek en begon woens-dag 18 mei. De workshop zal 3 dagen duren en is bestemd voor het personeel van het Minowc. De staf van het ministerie van Onderwijs van Guyana was ook aanwezig, omdat Unicef hoopt dat er op dit punt een samenwerking kan ontstaan.
Onderwijsminister Robert Peneux die de opening verrichtte, zegt dat Minowc geheel achter het plan staat. “Wij als samenleving moeten inventariseren wat de redenen zijn van dit verschijnsel, zodat wij hierop beleid kunnen maken, om zo te komen tot de inclusieve samenleving waar elk kind zoveel als mogelijk de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een volwaardige burger’, aldus de bewindsman. De bewindsman vroeg expliciet dat er rekening gehouden wordt met de multiculurele Surinaamse sa-menleving en omstanigheden en dat vanuit die context een duidelijke definitie wordt ontwikkeld van wat een drop-out precies is. De bewindsman had uiteraard meer belangstelling voor het ontwik-kelen van beleid om drop-outs te voorkomen.
Volgens Yuro Dipotaroeno, onderdirecteur Ontwikkelingsdienst van het Minowc, is deze workshop de eerste stap om de drop-outproblematiek op een efficiënte manier aan te pakken. De workshop is verzorgd door Myriam Martinez en Ingrid Tapia van het Unicef.

error: Kopiëren mag niet!