God moet ingrijpen in Suriname

Op zaterdag 21 mei zullen leden van verschillende Volle Evangeliegemeenten in Suriname participeren aan een stille verootmoedigingsloop. De loop wordt georganiseerd door de gemeente ‘Bribi Ministries’ in Suriname. De participanten aan de loop zullen zonder gebruik te maken van borden met opschriften of leuzen, biddend lopen naar het Onafhankelijkheidsplein. Op het plein zal er gezamenlijk gebeden worden, waarbij christenen van verschillenden etniciteit zullen voorgaan in gebed. Er zullen ook proclamaties worden gedaan.
Irma Gimith-Woerdings, voorganger van de organiserende gemeente, zegt dat het erom gaat dat het land in een precaire situatie zit. “We weten dat het niet goed gaat. Er zijn heel veel dingen die verkeerd gaan en het volk lijdt eronder. Er is onzekerheid en onrust. Ook binnen de oppositie en coalitie zijn er spanningen en de regering zit soms met de handen in het haar.” Al deze dingen hebben gemaakt dat op basis van God’s woord besloten is om door middel van gebed en het opdragen van de problemen aan God, herstel te bewerkstelligen, legt de geestelijke uit. Daarom is getracht alle christenen te mobiliseren voor gebed. Gimith benadrukt dat het hier niet om ‘actie voeren’ gaat. “Het gaat erom dat christenen hun positie innemen en God aanroepen om in te grijpen in het land.” Ondertussen hebben diverse christelijke gemeentes hun steun aan de loop toegezegd. Voorafgaand aan de loop zal er in Bribi op vrijdag een speciale gebedsdag gehouden worden voor alle christelijke leiders en gelovigen in het land. Met hun gebed willen de christenen herstel brengen in de situatie waarin Suriname is komen te verkeren.
Regering inderdaad door God aangesteld
Gimith zegt dat de regering inderdaad door God is aangesteld. Daarvoor hebben christenen voorafgaand aan de verkiezingen ook tot God gebeden, benadrukt ze. “Als God deze regering heeft aangesteld, dan blijf je bidden, maar als er omstandigheden gecreëerd worden in het land, waarbij je ziet dat er strijd is, er is nood, en we stevenen af naar een stukje armoede, dan is het ook onze verantwoordelijkheid (als christenen) om terug te gaan naar deze God en Hem te bidden om herstel.” De loop beoogt volgens Gimith niet het specifiek bidden voor wie dan ook, “maar juist het bidden voor de totale bevolking, de totale regering, de oppositie, de coalitie, voor alle mensen”. “Iedere Surinamer staat centraal.”
God heeft wel steeds de eindbeslissing
“De Bijbel zegt, bid zonder ophouden en God is bij machte om verandering te brengen. Hij heeft de eindbeslissing”, zegt Gimith. Zij geeft aan dat God altijd in staat is in te grijpen in situaties. Zij brengt daarom in herinnering dat God zijn volk Israël uit de slavernij uit Egypte heeft geleid om hen naar het beloofde land te brengen. “Maar ze zijn toen de fout ingegaan en toen heeft God ingegrepen.” Op de vraag of een christen überhaupt mag protesteren, een brandende vraag bij vele christenen op dit moment, zegt Gimith dat ‘het ervan afhangt hoe men protesteert’. “Je mag wel je mening geven, maar wij willen met deze mars specifiek vragen dat de aandacht niet gericht wordt op de problemen en hoe deze op te lossen, maar we geven het juist over aan God.” Het is volgens Gimith God alleen die de oplossing kan brengen. “Niemand kan buiten de almacht van God zaken corrigeren”, stelt zij. “De loop is een zaak van God met ons. We gaan met Hem praten en dan gaan we weer naar huis.” Het gebed zal volgens haar echter gecontinueerd moeten worden. “Blijf bidden in je huis, in je kerk, in Paramaribo of district, waar je ook bent, blijf bidden.” Dit is het advies van Gimith.

error: Kopiëren mag niet!