SHMS schorst 3 keuringsinstanties

SHMS schorst drie keuringsinstanties1De Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS) heeft sinds de start van haar effectief optreden in de maand april 2016 in het veld tot nu toe al drie keuringsinstanties geschorst. SHMS is in oktober 2015 geïnstalleerd als te zijn de nieuwe overkoepelende instantie belast met controle op keuringsinstanties. De stichting heeft sinds haar aantreden acuut administratief zaken moeten aanpakken. De stichting is eerst met een beschouwing begonnen om alles te lokaliseren en te evalueren. Tijdens de beschouwing zijn er zaken boven water gekomen die door de vorige stichting niet goed zouden zijn aangepakt. Er zijn ook zaken boven water gekomen die helemaal niet door de beugel konden.
Het ging om zaken die in strijd waren met de normen en waarden van het keuringsgebeuren. Tevens kwam als gevolg hiervan het veiligheidsaspect van de consument in gevaar. Op den duur kreeg de stichting de volmacht van de minister om de instanties die niet voldoen aan de gestelde eisen, te sluiten. Inmiddels zijn er op Kwatta, aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat en de Indira Gandhiweg in totaal drie keuringsinstanties geschorst. De schorsing houdt in dat men voorlopig geen keuringen mag uitvoeren. De minister van Justitie en Politie zal bepalen wat er precies zal volgen na de schorsing.
Ook moet worden gedacht aan de laatste trainingen, verzorgd door de Stichting Toezicht Keuring van Motorvoertuigen (STKM), waarbij er certificaten zijn uitgereikt die door de SHMS niet erkend worden. De trainingen zijn geëvalueerd. Volgens een bron van Dagblad Suriname zijn er bij de training van de STKM mensen ‘met tweetje en drietjes’ geslaagd als keurmeesters. Wat de training betreft, is er geen restrictie. Iedere instantie kan een training verzorgen, echter is SHMS niet verplicht de verstrekte certificaten te erkennen.
De certificaten verstrekt door de STKM waren voor de SHMS niet te accepteren. Die mensen zijn in de gelegenheid gesteld om weer examens af te leggen. Bijkans de helft van de groep nam deel aan het examen. “Wij moeten een hoop rotzooi opruimen die de vorige stichting gewoon heeft laten liggen. De samenleving moet dat weten. Het is niet die puinhoop waarin de vorige stichting bezig was. Er is geen vriendjespolitiek meer. Neks ne setie moro. Keuren is keuren. Als de auto niet goed is, is het niet goed”, zegt de bron.
Landelijk zijn er ongeveer 46 keuringsinstanties. De stichting is nog lang niet bij al de instanties langs geweest.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!