Economische mogelijkheden uitputten

Surinaamse maakt momenteel een zeer turbulente periode mee. De regering gelooft erin dat zij eruit kan. Maar deze boodschap kan de regering niet adequaat overbrengen. Dat kan zij straks weer proberen als het programma welke ze aan de regering beloofd heeft, uiteindelijk zal rapporteren. Uit de verklaringen van de regering blijkt dat het programma zal streven aan de ene kant om de economie anders neer te zetten en tegelijkertijd om voor de meest kwetsbaren in de samenleving voorzieningen te treffen zodat deze niet verzuipen. Op den duur moet dit ertoe leiden dat we economisch sterker eruit komen. Theoretisch kan dat wel als een oprecht programma wordt uitgevoerd. De leningen zullen geld in de economie brengen die in verschillende sectoren gaan, inclusief naar de CBvS. Er is vanwege het uitgavenpatroon en gebrek aan werkende checks and balances een gegronde vrees dat bepaalde bedrijven via projecten het geld naar zich toe trekken. Er is dus een vrees dat door corruptie, bepaalde bedrijven het geld zullen doen verdampen. Alleen een deel van het geld zou dan hier blijven hangen. Als dat mocht gebeuren dan is het duidelijk dat er geen mechanismen zijn die de regering tot verantwoording kunnen roepen en consequenties kunnen verbinden aan verspilling. Controleorganen als rekenkamer en de DNA houden zich sterk in en soms zijn ze zelfs niet in staat om kritisch te begeleiden. Men werkt dan niet op basis van de ratio, maar op basis van emoties. Terwijl er over de economische plannen en inrichting kritiek is, gaan er toch wel mogelijkheden ons voorbij. Het zijn mogelijkheden waardoor het ondernemerschap in Suriname een enorme boost zou kunnen krijgen en er werkgelegenheid kan ontstaan, waardoor het welvaartsniveau weer op pijl kan worden gebracht. De regering kijkt helaas vrij onverschillig tegen onze eigen ondernemerschap; men krijgt geen rillingen over het lijf als men kansen (voor andere burgers) ziet. Maar businesskansen moeten ondernemers niet koud laten. Ten minste moet men de mogelijkheden aangrijpen om er zelf beter van te worden. Along the way zal men zeker banen creëren en de begeleiding via vergunning etc. moet zodanig zijn dat men goede banen biedt die voor satisfactie zorgen. Een moment welke nu meer dan ooit tot de bodem moet worden uitgeput is de 22ste handelsmissie waar meer dan 100 bedrijven en organisaties uit Nederland, de Nederlandse Antillen, het Caribisch gebied en Latijns Amerika interesse tonen om zaken te doen in Suriname. Dit, ondanks de economische crisissituatie in het land. Het zou enorm positief zijn als we landbouw-, veeteelt- en visserijprojecten zouden kunnen uitvoeren samen met bijvoorbeeld Nederlanders, dus dat nieuwe duurzame bedrijven worden opgericht met Surinaamse arbeiders. Door de groeiende wereldbevolking en een groeiende middenklasse in de grote landen, is er een vraag naar voedsel. De landen zelf zijn bezig in te spelen op de voedselvraag en wij zouden voor hun veeteelt bijvoorbeeld grondstoffen kunnen aanleveren via efficiënte productiemethoden. We haalden eens aan de gegroeide varkensconsumptie in China en de vraag naar grondstoffen als soja om voer te maken. Soja wordt door China geïmporteerd. De productiekosten en transport zijn belangrijk voor Suriname, dat weten we niet nu. Wij zijn aanbevolen om onze luchtvaartnetwerken uit te breiden en te koppelen aan grotere luchtvaartmaatschappijen zoals de COPA. Voor de 22ste handelsmissie is er gelukkig bijzonder veel belangstelling vanuit de regering, parastatale bedrijven en ook het bankwezen. We hopen niet dat de interesse van politici er alleen is, omdat men familie en vrienden wil bevoordelen. We verwijzen naar het mislukte cassaveproject IAP. Te midden van rumoer wordt vernomen dat een buitenlands bedrijf een doorstart wil maken met bauxietwinning. Verder wordt gemeld dat SOL 35.000 barrels (ruim 5,5 miljoen liter) premium diesel heeft afgenomen bij Staatsolie. De raffinaderij zal vanaf juni volledig in productie zijn. Nu worden ook voorbereidingen getroffen om de laatste onderdelen in het productieproces van de raffinaderij, de gas- en zwavelzuurfabriek, in gebruik te nemen. In de derde week van juni is de performancetest gepland, waarna de nieuwe raffinaderij volledig in bedrijf zal zijn. De verwachting is dat de exporten dan verder zullen toenemen, berichtten wij gisteren. In het kader van het voorgaande betreffende de handelsmissie is ook goed nieuws dat een nieuwe Surinaamse landbouw- en veeteeltorganisatie is opgericht. Deze organisatie zal een belangrijke logistieke rol vervullen in het contact tussen geïnteresseerde investeerders en lokale producenten van vooral land- en tuinbouwproducten alsook veetelers. Afzet, productie en opzet van grote bedrijven of gestructureerde collectieve productie worden hopelijk door deze organisatie geregeld. Hier moet weer worden opgemerkt dat politici tegen zichzelf worden beschermd. Dit om een fiasco als IAP te voorkomen. Ook voor de regering is nu het moment om het goed te maken.

error: Kopiëren mag niet!