Milieu-inspecteurs zijn situatie beu en voeren actie

1 Milieu inspecteurs voeren actieNa bijna 2 jaar lang niet gestaakt te hebben, hebben leden van de Bond van Inspecteurs van de afdeling Milieu Inspectie van het BOG een actiemodel geïntroduceerd. Vandaag zullen zij van 7.00 tot 11.00 uur werken, waarbij er alleen administratief werk verricht zal worden. Daarna zullen alle manschappen zich ziek melden. De aanleiding van dit actiemodel ligt in het feit dat er nog steeds problemen zijn rondom bevorderingen, vervoerstoelagen en het betalen van overuren. David Bakker, voorzitter van de bond, stelt dat de bond deze problemen niet wilde. Echter zijn zij moe van deze situatie, omdat zij vinden dat de top van het Bureau Openbaar Gezondheidszorg (BOG) deze problemen zelf creëert. Vanaf 2008 is de bond bezig met deze zaak. Er is een wensenpakket ingediend bij de directeur van BOG en deze heeft vervolgens haar weg gevonden naar de minister van Volksgezondheid, de minister van Binnenlandse Zaken en zelfs bij de Kabinet van de President. Al anderhalf jaar moet er een nieuw pakket ingediend worden, echter kan dat niet gebeuren omdat van 2008 nog niet is ingediend en afgerond. “Er is vanaf 2014 niet meer vergaderd, omdat we nog bezig zijn met het uitwerken van zaken”, zegt Bakker.
De bond stelt dat ten aanzien van de achterstallige bevorderingen en de vervoerstoelagen deze afgehandeld moesten worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De toenmalige minister, Edmund Leilis, had echter in een gesprek met de minister van Volksgezondheid aangegeven dat de laatste deze verder zou afhandelen. Er is tevens een commissie ingesteld, die heeft achterhaald dat er sprake is van een achterstand ten aanzien van de bevorderingen. Volgens Bakker wordt een ieder geplaatst in een categorie, waarbij is besloten dat de inspecteurs ongeveer SRD 280 (categorie 2) aan vervoerstoelage zouden krijgen. Het probleem is echter begonnen bij het nieuw besluit, waarbij er is besloten dat een ieder die in een hogere categorie zit dit middels een rijstaat moet aangeven. De uitbetalingen zijn gestopt in 2014. Op 12 juni 2015 is er een officieel stuk gestuurd naar Volksgezondheid, de bond, en de directie van BOG, waarbij er door de minister van Binnenlandse Zaken is aangegeven dat de vervoerstoelage niet is stopgezet. Men zou dus moeten overgaan tot uitbetalen. Tot op heden is dit nimmer uitgevoerd.
Bestuur is moe
Bakker verduidelijkte ettelijke malen tijdens zijn presentatie van zaken dat de bond niet over wil gaan tot staken. “Echter, als je iets wil bereiken op BOG moet je actie voeren.” De bevorderingen zijn vanaf 2014 eveneens niet uitgevoerd, hoewel hij al was rechtgetrokken. “De overuren van de inspecteurs zijn vanaf de periode van de uitbraak van chikungunya niet betaald. Mensen werken heel hard, brengen offers, maar wanneer ze betaald moeten worden, kan het niet. Vandaar dat het bestuur aangeeft moe te zijn”, aldus Bakker. Vandaag houdt het bestuur een algemene ledenvergadering, waarna er besloten zal worden welke acties verder genomen zullen worden.

error: Kopiëren mag niet!