Rechter wijkt af van strafeis 6 jaar

De 29-jarige Chanderbaan Narain is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met aftrek. Deze verdachte heeft op 8 november tijdens het borrelen een andere man verwond met een mes. Hij heeft het slachtoffer steken toegebracht aan zijn gelaat en aan zijn hals. Op die bewuste dag was het slachtoffer bezig bier te drinken. Bij het zien van de verdachte overhandigde het slachtoffer hem SRD 20 om een flesje bier te kopen. De verdachte nam wel het geld, maar kocht het bier niet. Op een gegeven moment vroeg het slachtoffer naar zijn geld en de verdachte weigerde dit af te geven. Na veel aandringen werd het geld teruggegeven. Later kwam ook een broer van de verdachte ter plaatse. Hij begon ook te drinken. De verdachte vroeg toen het geld, welke niet van hem was, terug daar hij vond dat het zijn geld was. Er ontstond een woordenwisseling. De broer sommeerde Narain om naar huis te gaan. De verdachte weigerde en heeft op een bepaald moment het slachtoffer met een mes verwond. Hij heeft hem een aantal steken toegebracht. Iemand belde toen met de zoon van het slachtoffer die zijn vader eerst naar de politie en vervolgens naar de dokter heeft gebracht. Officier van Justitie Shanta Mahadew achtte het toebrengen van zwaar lichamelijke letsels wettig en overtuigend bewezen. Bij haar eis nam zij eerdere gevallen van 2012 en 2014 mee. De verdachte heeft 2 verschillende personen in 2012 en 2014 met een mes verwond. Er is ook een rapport van een psycholoog dat aangeeft dat de verdachte een laag IQ heeft, dat hij in ernstige mate zwakbegaafd is en dat de straf hem beperkt mag worden aangerekend. De vervolging ging voorbij aan het rapport en gaf aan dat de verdachte eerder twee personen heeft verwond. Hij vormt een gevaar voor de samenleving en ook voor zichzelf. Zij eiste tegen deze verdachte een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek en psychologische begeleiding gedurende zijn detentie.
Advocaat Harold Belfor schrok van de hoge eis. Hij verzocht de rechter om het rapport van de psycholoog in acht te nemen, waarin gesteld wordt dat de verdachte zwakbegaafd is. Hij ziet geen reden tot een hoge veroordeling en verzocht om de omstandigheden te bekijken van de verdachte. Hij verzocht de rechter om een mildere straf op te leggen en de behandeling gedurende de detentie voort te zetten. In zijn laatste woord beloofde de verdachte dat hij geen alcohol meer zal gebruiken, want daardoor weet hij niet wat er met hem gebeurt.
De magistraat week af van de forse eis en legde de verdachte een celstraf op van 2 jaar met aftrek. De magistraat heeft rekening gehouden met de bevindingen van de psycholoog. Narain krijgt de nodige behandeling gedurende zijn detentie. De veroordeelde was het niet eens met zijn straf en vroeg wanneer hij naar huis mag.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!