DOE-partij voorstander van wettelijke regulering voor kredieten en incasso

Door de crises is het risico dat gezinnen door onverantwoorde leningen in financiële problemen komen aanmerkelijk toegenomen. DOEpartij is van mening dat de Surinaamse overheid hierin verantwoordelijkheid moet nemen.
Op vrijdag 6 mei verzorgde Don Ceder in Ons Huis (uit Nederland) een lezing „Consumentenschulden in Suriname: regulering noodzakelijk?” voor leden van de DOEpartij. Ceder stak vlot van wal. De recente financiële crisis in Nederland waarbij banken failliet raakten en mensen massaal geld verloren was te wijten aan over- creditatie. Mensen leenden meer dan zij terug konden betalen. Hierdoor ontstonden er grote financiële tekorten bij banken. De financiële instellingen moesten noodgedwongen sluiten en investeerders konden fluiten naar hun geld. Om dergelijke scenario’s in de toekomst te voorkomen kwam in Nederland in 2012 een incasso wet tot stand. Deze wet zorgt ervoor dat burgers enigszins worden beschermd om meer te lenen dan zij financieel aankunnen. Ook het percentage dat een incasso bedrijf in rekening mag brengen heeft wettelijke marges.
Vanuit het aanwezige publiek werd aangeven dat Surinaamse geldschieters -zodra er een onderpand is- graag uitlenen. Zodra de lener in problemen komt wordt zonder genade het hele onderpand in beslag genomen. Nadelige huurkoop constructies bij de aankoop van auto’s worden zelden doorzien. Particuliere geldschieters hanteren exorbitante rentepercentages van om en bij 10% per maand. De willekeur van schuldeiser bepaalt de hoogte van de incassokosten in ons land.
Er is tot heden geen toezichtorgaan voor het monitoren van incassobureaus. De lezing werd afgesloten met 5 aanbevelingen:
1. Invoering registratie-systeem kredieten. Een centraal systeem voor registratie van schulden. Hierdoor kan een bank beter achterhalen welke financiële verplichtingen iemand heeft.
2. Wettelijke grenzen stellen aan incassokosten/ rente.
3. Zorgplicht banken en particuliere financierders versterken. Hierdoor kan beter worden voorkomen dat burgers zichzelf teveel in de schulden te steken.
4. Het versterken consumentenbescherming
5. Wettelijke Schuld sanering regeling
DOE Voorzitter Carl Breeveld was ingenomen met de discussie. Hij gaf aan dat hij vaker voorstellen heeft gedaan om burgers te beschermen tegen malafide geldschieters. Het stoort hem dat dat burgers die overduidelijk niet in staat zijn leningen aan te gaan toch kredieten krijgen. Mensen verliezen hierdoor kostbare onderpanden zoals erven of huizen. Het ontbreken van regulering en wetgeving op het gebied van incasso en kredieten is niet alleen zeer ongunstig voor de burgers maar ook voor de overheid en het Surinaams bedrijfsleven.

error: Kopiëren mag niet!