Grootvader vrijgesproken in zedenzaak

Een 40-jarige verdachte die negen maanden in detentie heeft doorbracht, werd maandag 16 mei vrijgesproken. Kantonrechter Ingrid Lachitjaran heeft de verdachte integraal vrijgesproken. Hij werd verdacht van ontucht. Hem werd het verwijt gemaakt een minderjarig meisje te hebben aangerand. In verband met het onderzoek werd de verdachte op 15 augustus 2015 in verzekering gesteld. De magistraat bevestigde dat er twee visa in het dossier zijn opgenomen. In het eerste visum heeft de deskundige aangegeven dat het slachtoffer geen maagd is en dat er geen letsels c.q. schuurtjes zijn waargenomen. Een week daarna en wel op 22 augustus heeft een andere gynaecoloog het meisje onderzocht met de conclusie dat het kind wel maagd is, maar dat er bloedingen waren bij haar geslachtsdeel. Een week na het incident zou de verdachte geen contact met het slachtoffer hebben gehad, waardoor er twijfels zijn over bloedingen. In deze zaak heeft de rechter het kind en haar moeder gehoord. Volgens het meisje is zij tot vier keren toe misbruikt. Volgens verklaring van het meisje heeft bij de eerste keer haar grootvader haar een pil toegediend, waardoor zij in slaap is gevallen en niet meer wist wat er met haar werd gedaan. Bij een ander verhoor verklaarde het meisje dat de verdachte haar had verkracht en dat zij ook pijn had bij haar anus. De deskundigen hebben het kind onderzocht en er zijn geen letsels bij haar anus geconstateerd.
De moeder verklaarde dat een neef haar had gewaarschuwd om haar dochter niet meer naar de verdacvhte te sturen, omdat hij hem niet vertrouwde. De verdachte onderhield een relatie met de grootmoeder van het slachtoffer. Hij heeft twee kinderen met de grootmoeder van het slachtoffer. De verdachte en de grootmoeder hadden de relatie beëindigd, maar de verdachte ging daar om zijn kinderen te bezoeken. Hij bracht zijn kinderen soms uit waarbij het slachtoffer ook meeging, waardoor zij tot laat over straat bleef. In deze zaak had het Openbaar Ministerie een straf van 4 jaar met aftrek geëist. Het OM achtte ontucht wettig en overtuigend bewezen. Advocaat Lygia Palmburg verzocht de rechter om niet mee te gaan met de eis. Zij was de mening toegedaan dat er geen bewijs is geleverd. Het slachtoffer heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd en het blijkt dat zij nog maagd is. De raadsvrouw verzocht de rechter om de verdachte vanwege alle twijfel en tegenstrijdigheden vrij te spreken. De magistraat was het eens met de raadsvrouw en heeft de verdachte van de gehele tenlastelegging vrijgesproken. De verdachte mocht gisteren naar huis.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!