VHP vraagt aandacht voor Dag van het Gezin

De Verenigde Naties hebben 15 mei als Internationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen en dit weerspiegelt het belang dat de internationale gemeenschap hecht aan gezinnen. Elk jaar wordt stilgestaan bij het feit van de belangrijkheid van een hechte familieband als onderdeel voor een goede samenleving. Zo ook dit jaar.
Elk jaar is er een thema rond de Internationale Dag van het Gezin, en het thema voor dit jaar is: ‘Gezinnen, Gezond Leven & een Duurzame Toekomst’ (Families, Healthy Lives and Sustainable Future). De VN wil zich in dit kader wederom concentreren op de rol van gezinnen in ontwikkeling middels het nagaan van familie georiënteerd beleid dat kan bijdragen aan het verwezenlijken van duurzame beleidsdoelstellingen zoals onder andere: afname armoede, bevorderen van een gezond leven en waarborgen van educatieve mogelijkheden.
Het is bekend dat door snelle sociaal- economische en demografische transformaties gezinnen het steeds moeilijker krijgen om hun talrijke verantwoordelijkheden na te komen. Velen leven in armoede en kunnen nauwelijks jongere en oudere familieleden behoorlijk voorzien. Ook wordt het voor gezinnen steeds moeilijker om werk en zorgtaken (van het gezin) te combineren, waardoor families uiteen vallen.
Door de jaren heen heeft de internationale gemeenschap de belangrijke rol van gezinnen erkend en hun bijdrage aan het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen. Het zijn gezinnen die niet alleen de fundamentele kern zijn van de maatschappij, maar ook een onmisbaar instituut voor een duurzame, sociale, economische en culturele ontwikkeling.
In dit kader van de Internationale Dag van het Gezin en het gegeven thema, moedigt de VN, lidlanden dan ook aan, om sociale ontwikkeling te stimuleren en het perspectief van het gezin te integreren in de nationale beleidsvorming.
Daar de financieel- economische situatie in Suriname steeds nijpender en ondraaglijker wordt en daarmede tegelijkertijd ook een normverval optreedt, wil de VHP alsnog aandacht voor de Internationale Dag van het Gezin.
De VHP vraagt aandacht voor deze dag en staat stil bij de belangrijkheid van een hechte familie voor een goede Surinaamse samenleving, omdat een goed functionerend gezin niet alleen bijdraagt aan armoede vermindering, maar ook aan het hooghouden van waarden en normen van onze samenleving.
Voor een meer duurzame toekomst zullen we gezinnen moeten ondersteunen om hun volledig potentieel te realiseren. In dit kader zet de VHP zich in om familie gerelateerde kwesties van beleid en programma’s te ondersteunen en te versterken als onderdeel van een geïntegreerde alomvattende aanpak van ontwikkeling, aldus de VHP.

error: Kopiëren mag niet!