Gajadien: “Gebrek aan structureel beleid tijdens corruptiecrisis is reden stijging wisselkoers”

Gajadien “Gebrek aan structureel beleid 2‘Wanneer de regering tijdens deze corruptiecrisis geen structureel beleid kan maken, zal zij geen enkel vertrouwen in de samenleving wekken. Dit zal ertoe leiden dat de valutawisselkoers verder de lucht in zal schieten.’ Dit stelt assembleelid Asiskumar Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie Financiën, tegenover Dagblad Suriname. Gajadien zegt dat hij sinds het loslaten van de valutawiselkoers door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een schrikbarende ontwikkeling heeft gezien waar de wisselkoers voor de dollar en de euro drastisch is toegenomen. Thans is de USD volgens de moederbank te verkrijgen voor SRD 6.42, terwijl de euro voor SRD 7.30 te vinden is. De straatkoers, waarvan de bankkoers nu afhankelijk is, vertoont ook een stijgende trend. Voor 1 USD moet men nu SRD 6.50 neertellen, terwijl voor een euro het bedrag op SRD 7.35 zit. ‘De wisselkoers zal dezelfde bewegingen blijven maken’, totdat er volgens de politicus ‘sprake zal zijn van geldinjecties in de economie, waardoor deze tijdelijk stationair of omlaag zal gaan’. Structureel ziet hij echter geen enkele beleid vanuit de regering in deze corruptiecrisisperiode komen. ‘Vooral als de regering steeds weigert om de corruptie binnen haar gelederen aan te pakken. Als je als land in een situatie zit waar er ontzettend veel wantrouwen en geen beleid is, krijg je dan deze situatie waar je valutawisselkoers gestadig door zal blijven stijgen’, aldus de politicus.
Lening IMF zal voor tijdelijke verlichting zorgen
Het te lenen bedrag van USD 478 miljoen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal volgens de parlementariër slechts tijdelijk voor verlichting zorgen. Dit alles hangt volgens hem echter ook af van het beloofde crisis- ofwel urgentieprogramma van de regering waarop De Nationale Assemblee (DNA) al enkele weken wacht. ‘Daarna heeft men het zoveel benamingen gegeven, maar het is tot op dit moment niet onder ogen van het parlement gekomen.” Het vermoeden volgens de VHP’er bestaat dat er iets is neergepend dat men komende week aan het parlement zal aanbieden. Nu al zijn er volgens hem indicaties dat het om een stuk gaat waar men niet eens een goede doorrekening heeft gemaakt en concrete maatregelen heeft opgenomen die men wenst te gaan treffen. De leiding van het IMF zal zich vermoedelijk op 23 mei buigen over ondersteuning aan Suriname bij het uitvoeren van een tweejarig urgentieprogramma. De datum is verschoven, omdat enkele zaken nog in orde moesten worden gemaakt door de regering. Zolang er volgens Gajadien ‘geen vertrouwen in de economie is, kan het IMF met middelen komen, maar zal dit op termijn niets nuttigs opleveren’.
Vraag groter dan aanbod
De koers wordt bepaald op basis van de financiële transacties van de algemene banken en de cambio’s. Het gemiddelde van de transacties die gepleegd zijn, bepaalt wat de indicatieve koers is voor de volgende dag. De wisselkoers wordt door de werking van het vraag‐ en aanbodmechanisme bepaald. Banken en wisselkantoren kunnen volgens de CBvS in het transactieverkeer met hun cliënten onderhandelen over de wisselkoers waartegen aan‐ dan wel verkoop van deviezen zal plaatsvinden. Zij zijn daar volkomen vrij in. De officiële koers van de CBvS is sinds de afschaffing van de valutaveiling richting parallelkoers gegaan. De vraag naar vreemde valuta is nog steeds groter dan het aanbod. Volgens Gajadien moet de regering meer richting productie gaan en minder richting consumptie om het tekort op te kunnen heffen.
FR

error: Kopiëren mag niet!