Een nobel volk zal Suriname vooruit helpen

Een nobel volk zal Suriname vooruit helpen.1De onderwijskundige, drs. Soenderpersad Hanoeman, oud-inspecteur bij het basisonderwijs, voorzitter van het stichtingsbestuur van de Scholengemeenschap Arya Dewaker en secretaris van het hoofdbestuur, heeft donderdagavond geëxcelleerd in een lezing met als titel ‘Een politiek alternatief’, om bewustwording onder de bevolking aan te wakkeren.
De agoog is ervan overtuigd dat een nobel volk beter in staat is om Suriname vooruit te helpen. Tijdens zijn lezing, gehouden in het Arya Dewaker hoofdkwartier aan de Johan Adolf Pengelstraat, bracht hij stof tot denken, nadenken en consideratie naar voren. Naar zijn zeggen is bewustwording van de mens een vereiste om ontwikkeling te bewerkstelligen. Het kan volgens hem niet anders, de mens moet weten wat er om hem heen plaatsvindt. Hij moet inzicht hebben over hoe bepaalde verhoudingen lopen in Suriname om bezonnen, welbewust, weloverwogen te kunnen leven en handelen. ‘Het kan niet anders, anders glijden wij verder af.’ Onderwijs wordt beschouwd als essentieel. Bewustwording brengt de mens kennis bij, maakt hem wijs, stelt hem in staat om zijn leven te verbeteren.
Integriteit, participatie en doelgerichtheid
Hanoeman richtte de schijnwerper op de kenmerken van de NDP-regering: ‘vernietiging van het onderwijs, armoede, corruptie, favoritisme, vriendjespolitiek, hoge valutakoersen, het devalueren van de nationale munt, zware criminaliteit, verhoging van de energieprijs, verhoging van de waterprijs, vernietiging van het ondernemerschap.’ De spreker etaleerde standpunten waarlangs een goede overheid tot stand kan komen, gebaseerd op ‘professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Een goede overheid omvat de beginselen van openheid en integriteit, participatie, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen. Verantwoording afleggen hoort erbij.
Om de negatieve omstandigheid waarin Suriname verkeert een positieve wending te geven, is daadkrachtig ingrijpen nodig. Dit is het moment om in Suriname op te treden. Daarbij is leiderschap nodig met liefde als allerbelangrijkste waarde tussen mensen, maar ook in de organisatie.’ De onderwijskundige Hanoeman betoogde dat het huidig bestel op alle fronten faalt, maar op onderwijsgebied heeft het de meest kwaadaardige gevolgen. Onderwijs, vorming, opvoeding, daar moet Suriname het vooral van hebben om uit de put te geraken. Onderwijs is de drager van maatschappelijke, mentale/geestelijke, lichamelijke en economische ontwikkeling. Het gaat fout, omdat politici denken aan de volgende verkiezing, onderwijskundigen als Hanoeman denken aan de volgende generatie. Gaandeweg de lezing raakte agoog Hanoeman meer overtuigd van zijn stellingen. Hij veranderde de lezingtitel van ‘Een politiek alternatief’, naar de krachtigere opstelling ‘Het politiek alternatief.’

error: Kopiëren mag niet!