USV ondersteunt protestmanifestatie tegen verhoogde stroomtarieven

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) ondersteunt de protestmanifestatie van C-47 a.s vrijdag, omdat zij van mening is dat de exorbitante verhoging van de stroomtarieven desastreuze gevolgen zal hebben voor de gehele samenleving. Dat deze zeer ingrijpende maatregel wederom eenzijdig en overnight gepresenteerd wordt aan het volk getuigt van geen respect voor menselijke waardigheid, en waarschijnlijk is de ware definitie van het kwaad het verlies van empathie (medeleven).
De ironie van het lot is dat de bekendmaking van deze moordende verhoging van energietarieven gedaan werd op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Een dag van viering van de strijd en de waardigheid van de arbeidersklasse, van de hoop op een rechtvaardige samenleving.
Feit is dat deze maatregel een dolksteek is in de rug van vele arbeiders. De recente stroomverhoging zal tezamen met de reeds doorgevoerde devaluatie, brandstofverhoging, koersstijging e.a. een spin-of effect hebben, niet alleen op de gehele werkende klasse maar doorwerken naar alle facetten van de samenleving. Het op hol slaan van prijzen heeft een vernietigende werking op de gehele economie en productiesector. Vele bedrijven zullen over de kop gaan met als gevolg toenemende werkloosheid. Achteruitgang van de koopkracht door verarming van de bevolking. Alleenstaande vrouwen en gezinnen dreigen brodeloos te worden. Verdere vernietiging van de agrarische sector; vele boeren hebben reeds enorme schade geleden door wateroverlast. Onderwijs zal voor velen onbereikbaar zijn. Nu reeds kunnen kinderen en leraren de school niet bezoeken door de verhoging van transportkosten. De totale instorting van het gezondheidszorg-systeem zal dramatische gevolgen hebben.
Dat de financieel economische crisis waarin ons land zich bevindt grotendeels te wijten is aan wanbeleid en een corruptie faciliterend beleid van de laatste vijf jaren behoeft geen betoog. Ter overdenking: een IMF medewerker wordt aangetrokken met een team van collegae IMF medewerkers om zich te ontfermen over onze staatskas. Hiervoor worden ze rijkelijk beloond. Het resultaat is een lege staatskas! Het gevolg is dat Suriname door dezelfde medewerkers in de schoot wordt geworpen van de grote baas het IMF. Mission completed! Job weldone !
Wederom wordt de samenleving overnight geconfronteerd met de gang naar het IMF. Het is billijk om aan te nemen dat een internationale organisatie als het IMF naast de hoge eisen die zij stelt voor het verlenen van een noodkrediet aan een land, dat zij ook plichten heeft. Op haar rust de plicht en verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat alle relevante groepen in de samenleving zoals het Surinaams parlement (incl. oppositie), het bedrijfsleven, vakbeweging e.a. dragers van de samenleving geïnformeerd en geconsulteerd worden over het pakket aan maatregelen en het noodkrediet.
Dit is niet gebeurd. Ook hiervoor is een plan bedacht. De Surinaamse regering noemt het IMF volgens het Surinaams model. IMF zegt “de Surinaamse regering werkt aan een ambitieus hervormingsprogramma” en wast hiermede haar handen in onschuld.
De vraag die we ons moeten stellen is: is Suriname in de ban van duistere machten en krachten? Intussen hebben de rijken zich rijkelijk bedeeld, genoeg voor een paar generaties. En de werkende middenklasse mag met doorgesneden slagaders de staatskas wederom gaan vullen en de jongeren mogen een toekomst tegemoet zien om alle leningen te betalen.
De manier waarop de moordende stroomtarieven zijn medegedeeld en zullen worden uitgevoerd is onacceptabel voor de USV. De totale economie en de Surinaamse samenleving zullen in een draaikolk met grote snelheid financieel de verstikkingsdood tegemoet treden. In een democratische rechtsstaat dienen de dragers van de democratie ( totale parlement / vakbeweging/ bedrijfsleven e.a.) gerespecteerd worden, ook door het IMF. Zij hebben helaas verzaakt dit te doen. De Unie van Surinaamse Vrouwen vindt dit gedrag van het IMF afkeurenswaardig. Dit zou een valse start kunnen betekenen. Indien de meningen verdeeld zijn is het houden van een referendum een democratisch alternatief.
De USV roept alle Surinamers en in het bijzonder de vrouwen op om deze protestmanifestatie tegen de moordende stroomtarieven te ondersteunen teneinde ons te behoeden van een financiële verstikkingsdood.

Unie van Surinaamse Vrouwen
Drs. Asha Mungra (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!