Voormalige minister OW, thans huidige EBS directeur GELOOFWAARDIG?

Regen, regen en nog eens regen…..
Vanwege de zware regenbuien van de afgelopen dagen zijn vele straten, percelen en zelfs woningen in verschillende buurten volledig onder water gelopen. Zelfs landbouwgronden die de bron van primaire levensbehoeften zijn voor velen zijn volledig blank komen te liggen, waarbij de gewassen verloren zijn gegaan.
Nog vers in ons geheugen is het onderwater lopen van het bedevaarts- en crematieoord te Weg naar Zee, als gevolg van de dam breuk ruim een jaar geleden.
Op 21 november 2014 is door toenmalige minister van Openbare Werken en de huidig EBS directeur, de bouw van de dijk te Weg naar Zee aangekondigd op een politieke bijeenkomst. Het ministerie volgens zou de heer R. Parmessar al in onderhandeling zijn met de Islamic Development Bank (IsDB) voor de financiering van de dijk en waren zij al op het punt gekomen om te beginnen met het werk (bron: Starnieuws 21.11.2014, Parmessar kondigt bouw dijk Weg naar Zee aan).
Na de dam breuk op 19 februari 2015 heeft Parmessar op 20 februari 2015 wederom aangegeven nog bezig te zijn met de financiering voor de acht kilometer dijk en dat deze in een afrondende fase is. Voorts gaf hij aan dat de werken naar verwachting medio 2015 zouden aanvangen. (bronnen: Starnieuws 20.02.2015, Parmessar geeft uitleg over hulpdam Weg naar Zee; de-surinaamse-krant.com 20.02.2015, Dam te weg naar zee op diverse plaatsen doorgebroken).
Ondertussen bleek de toenmalig minister Parmessar, nauwelijks maand na zijn publieke beloften, geen duidelijkheid te kunnen geven in de Nationale Assemblee over planning met betrekking tot de bouw van de dijk, in tegenstelling tot zijn vele eerdere uitspraken (bron: Dagblad Suriname 03.03.2015, Jogi vraagt duidelijkheid omtrent bouw dijk Weg naar Zee).
Tot de opluchting van velen beloofde minister Parmessar, kort voor de nationale verkiezingen van 25 mei 2015, wederom dat de dijk van Weg naar Zee in de tweede helft van 2016 zal komen en dat de financiering hiervan zal geschieden door de Islamic Development Bank (bron: Dagblad Suriname 11.05.2015, Dijk te Weg Naar Zee komt in de tweede helft van 2016). Met deze bevestigende en overtuigende woorden van Parmessar konden wij allen concluderen dat de financiering voor de bouw van de acht kilometer dijk van Weg naar Zee reeds rond was en dat er dus al plannen waren om midden 2016 te beginnen met de uitvoering hiervan.
Betrouwbaar en oprecht dat hij zich altijd doet voorkomen, was het tot ieders verbazing dat onlangs via de media het bitter teleurstellend nieuws bekend werd gemaakt: “Dijk Weg naar Zee van de baan” (bron: De West 06.05.2016, Dijk Weg naar Zee van de baan). Tekort aan financiële middelen voor uitvoering van de waterkerende dam zou de reden hiervoor moeten zijn. In hetzelfde artikel geeft het afdelingshoofd Waterkering van het Ministerie van Openbare Werken verder te kennen dat “definitieve dijkenproject momenteel in studiefase is”. Kennelijk was de voormalige minister voornemens een project uit te voeren zonder daar eerst een onderzoek over te doen, gezien het nu blijkt dat er zelfs geen aanbestedingsdocument en/of een uitgewerkt projectplan bestaat.
Wat is er met de gelden gebeurd die de IsDB beschikbaar zou stellen ten behoeve van de bouw van de dijk, waarvoor zij met de voormalige minister zelfs zaterdags en zondags zouden vergaderen om zaken geaccordeerd te krijgen? (zie interview Parmessar in documentaire van de USV- AWAAZ: “Het verdronken land”).
De nooddam die de voormalige minister heeft laten maken te Weg Naar Zee heeft circa SRD 20 miljoen gekost. Deze gelden zijn, al dan niet binnen zijn bevoegdheden, zonder enige aanbesteding, deskundige begeleiding en adequate planning zijn uitgegeven. Dat deze hulpdam kennelijk onbezonnen en ondeskundig is gemaakt kan geconcludeerd worden uit het artikel uit De Ware Tijd van 10.05.2016 getiteld: “Situatie Weg Naar Zee alarmerend door overtollig water”.
Dit is slechts een greep uit de vele voorbeelden die aantonen dat de voormalige minister van Openbare Werken, R. Parmessar, als volstrekt onbetrouwbaar kan worden gekarakteriseerd, als ook iemand die halve waarheden en hele leugens heeft verkondigd. Gezien het feit dat hij na de verkiezingen geen woord meer heeft gerept over de stand van zaken omtrent dit belangrijk project, kan alleen maar geconcludeerd worden dat zijn beloftes bewust misleidende toezeggingen waren teneinde verkiezingswinst te behalen.
Het is deze zelfde persoon, die verantwoordelijk is voor onder andere alle financiële, operationele en commerciële zaken binnen de EBS, die momenteel aan het volk vraagt om in hem te vertrouwen dat de verhoging van de energiekosten een noodzakelijk kwaad is. Echter, zonder openheid te geven in de totstandkoming van de verhoogde kosten die de bevolking als een strop om hun nek zit. Natuurlijk doet hij dit nu tactisch in alle stilte en zonder fanfare, aangezien het nu impopulaire maatregelen betreffen, in tegenstelling tot de damkwestie.

Een Simpele Ziel

error: Kopiëren mag niet!