Monaco Resources tekent MoU overname Suralco

Monaco resources tekent MOU overname Suralco1
Monaco resources tekent MOU overname Suralco230% participatie Suriname, 1500 arbeidsplaatsen en US 400 miljoen investeringen

Gisteren tekende minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen samen met de president van Monaco Resources, Axel Fisher, een memorandum of understanding (MoU) over de overname van het aluminiumbedrijf Surlaco. Het moederbedrijf Alcoa is woensdagmorgen over deze ondertekening op de hoogte gesteld. Dodson gaf aan dat de regering hiermee de bauxietindustrie van het land nieuw leven probeert in te blazen. Met het vertrek van Alcoa zijn er voor Suriname nieuwe mogelijkheden en is er meer ruimte voor deelname ontstaan. Gekeken wordt naar duurzaam partnerschap, waarbij Suriname voor 30% zal deelnemen in het nieuw op te richten bauxietbedrijf. Hierbij zal de kennis en expertise van bestaande aanverwante bedrijven alsook gewezen personeel van Suralco worden meegenomen.
Binnen de eerste actieve jaren van het nieuw bedrijf zullen bijkans 400 arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Naar het derde jaar toe zal het aantal arbeidsplaatsen toenemen naar 1500. Over die periode verspreid zullen door het nieuw bedrijf investeringen moeten zijn gepleegd in de orde van US 400 miljoen. Fisher gaf aan dat Monaco er niet om bekend staat bedrijven te verkopen en daar ook geen interesse in heeft. Monaco Resources neemt juist altijd bedrijven over die het moeilijk hebben en investeert daarin. In de MoU is desondanks opgenomen dat in ieder geval de eerste 5 jaar verkopen niet mogelijk zal zijn, waarna ook hierna uit voorzorg de nodige restricties ten aanzien hiervan zijn opgenomen. De operaties zullen hoogstwaarschijnlijk starten met het ontginnen van de nog overgebleven bauxietvoorraden (200-300 miljoen ton) in het Bakhuys-gebied.
Over hoe de overdracht van Suralco naar Monaco Resources zal geschieden, zei Dodson dat Suriname ondertussen haar MoU met Alcoa heeft teruggetrokken en dat het verder slechts een kwestie was van ‘hoe verder’. “Dit is ons formeel antwoord”, stelt Dodson. De gesprekken met Alcoa zullen volgens Dodson, met de regering in het voortouw, opnieuw worden opgestart, maar dan wel in een andere vorm dan tot nu toe het geval was. Dodson kon daarom nog niet aangeven als en wanneer de overdracht zal plaatsvinden.
Suriname zal volledig participeren in de bedrijfsvoering van het nieuw op te starten bedrijf. Dodson garandeert dat Suriname zich niet zal hoeven in te kopen en dat er geen andere kosten voor deelname zullen zijn. Veder zou bij het eventueel niet doorgaan van de overeenkomst met Monaco Resources geen sprake zijn van eventuele boetes aan generlei zijde. Zowel Suriname als Monaco Resources vervolgen dan gewoon ieder hun eigen weg. Dodson zegt dat de Suriname zich vooral zal concentreren op ‘shareholder value creation’. Indien een van de partners niet verder wil gaan, zal overdracht van aandelen aan de andere partner moeten plaatsvinden. De situatie die wij hebben gehad, waarbij wij grote concessies aan multinationals geven, is voorbij. In alles wat wij doen, is er nu equal partnership.

error: Kopiëren mag niet!