Berenstein: “Weg met IMF receptuur”

1 Front Weg met IMFRavaksur, verschillende bedrijfslevenorganisaties, We zijn Moe en andere maatschappelijke groeperingen roepen alle Surinamers op, die ervan overtuigd zijn dat de onlangs door de overheid aangekondigde maatregelen hun zwaar zullen raken, om op vrijdag 13 mei op het Kerkplein aanwezig te zijn. De regisserende organisatie (Ravaksur) en een groot deel van het bedrijfsleven maakte gisteren op een persconferentie duidelijk dat een ieder, inclusief politieke partijen, welkom is, maar dat men zich zal moeten onderwerpen aan het doel van de protestmanifestatie. De specifieke eisen die aan de president zullen worden voorgehouden, zijn het terugdraaien van de stroomtarieven en “weg met receptuur van het Internationaal Monetair Fonds”, zoals C-47 voorzitter Robby Berenstein dat aangeeft.
Volgens Berenstein gaat het niet om een politieke actie. “Het heeft niets daarmee te maken. Het is ook geen initiatief vanuit politieke partijen. De maatregelen hebben gewoon een grote impact op de totale samenleving. Daarom is er ondersteuning gezocht bij alle maatschappelijke groeperingen, die de dupe worden van deze situatie”, stelt Berenstien. BvL-voorzitter Wilgo Valies meent dat de vakbeweging geen dialoog uit de weg gaat. “Echter kunnen wij niet verwachten dat de andere partner de onderhandelingstafel verlaat en ons confronteert met zo een besluit. Men kan gemakkelijk zeggen dat wij geen dialoog willen hebben, omdat de overheid ons voor 16 april heeft uitgenodigd, maar het was de overheid die het pad van dialoog heeft verlaten”, stelt Valies. Akmos-voorzitter Sham Binda zegt dat de regering verdeeldheid tracht te creëren door groepen apart te roepen voor gesprekken. “Echter, als KKF en VSB met de overheid praten en zij de tarieven omlaag kunnen krijgen, hebben wij er ook zegen mee”, stelt Binda. Er is volgens Berenstein gesproken met bushouders, landbouwers, markventers, mensen uit de pluimveesector, studenten, servicestation exploitanten, toeristensector, onderwijs, alle bedrijfslevenorganisaties.
10.000 mensen op het Kerkplein
Wat men ook heeft gemerkt uit de consultaties is dat geen van de organisaties zegt dat ze geen problemen hebben met de maatregelen. “De mensen hebben integendeel specifiek aangegeven wat het effect van deze maatregelen op hun bedrijf, inkomen van werknemers etc. zal zijn. Uit de consultaties hebben wij specifieke informatie gehad dat geprobeerd is te kwantificeren. We hebben de indruk dat vanuit de kant van de regering dat enorm onderschat wordt”, stelt Berenstein. Hij verwacht rond de 10.000 mensen op het Kerkplein. Voor de vakbondsman maakt echter de opkomst niet veel uit, gezien het bij de vakbeweging gaat om het signaal dat moet worden verstuurd. Ondersteuning van de actie volgens Berenstein is breed. “Anderen ondersteunen actief, anderen passief. Hij noemt als voorbeelden van ondernemers die passief deelnemen de horeca/hotel sector, Asfa, , marktventers etc. Deze organisaties zullen niet fysiek aanwezig zijn op het Kerkplein. Van hen wordt tenminste verwacht dat zij zich op hun manier solidair verklaren met de doelstellingen van de manifestatie.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!