PLO niet geïnteresseerd in acties vakbeweging

C-47 voorzitter Robby Berenstein heeft tijdens de aankondiging van de protestmanifestatie op 13 mei duidelijk aangegeven ook met de bushoudersorganisaties om de tafel te zullen gaan, om hen in de actie mee te krijgen. De Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO) is vooralsnog niet benaderd om deel te nemen aan de actie. PLO-voorzitter John Mahadewsingh aan de andere kant heeft onlangs in de media aangegeven dat hij een benadering om mee te doen aan de actie, niet zal ondersteunen. Volgens hem heeft de PLO nooit ondersteuning genoten van deze organisaties en zal daar dus reciprociteit op toepassen. De benadering van Mahadewsingh is volgens vakbondsleider Robby Naarendorp een verkeerde benadering. “Dit raakt niet alleen de vakbeweging, maar iedereen. Niet voor niemendal hebben werkgeversorganisaties zich ook solidair verklaard. Zij voelen het ook. Ook assembleeleden hopen dat de energietarieven worden teruggedraaid. Als men niet gelooft dat deze zaak ook zijn leden zal treffen, zal hij het later wel inzien als onze actie niet werkt. Time will tell”, stelt Naarendorp.
Volgens Naarendorp wil de vakcentrale graag iedereen mee hebben. “Echter hoeven wij niet een ieder zelf uit te nodigen. Als men merkt dat men deel is van het geheel, kan men zich ook aansluiten. Wij zijn in permanent beraad, maar zullen alsnog kijken hoe wij PLO op één lijn kunnen krijgen”, aldus Naarendorp. PLO-woordvoerder Edmund Dundas deelt het standpunt van de PLO-voorman ook. Volgens hem heeft de politiek de bushouders nooit goed behandeld. De bushouder krijgt nooit wat hij moet krijgen. “Men mag zeggen wat men hebben wil, maar een verstandig mens heeft een half woord nodig. Je gaat ondersteunen en mocht het zijn dat de regering vervangen wordt, zit je met een andere regering, met dezelfde houding. Daarom blijven wij ver van de politiek. Als C-47 haar zaken wil doen, dan moet zij dat maar doen, maar er komt geen ondersteuning van de bushouders”, stelt Dundas. Wat Dundas ook opmerkt, is dat er binnen de bushouderij verschillende mensen van verschillende politieke partijen zijn. Het moment de PLO hieraan begint, wordt aangenomen dat de PLO haar eigen glazen stuk zal slaan.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!