Minowc overweegt herinvoering inschrijfgeld basis- en voj-onderwijs

De huidige regering heeft tijdens haar vorige zittingsperiode het inschrijfgeld voor het voj- onderwijs (basis en muloschool) vanaf het schooljaar 2012-2013 afgeschaft. Dit was om vooral ouders die meerdere kinderen op school hebben zitten, tegemoet te komen. De maatregel gold voor zowel de openbare als de bijzondere scholen. Het inschrijfgeld op de openbare scholen was met slechts SRD 15 wel veel minder dan het inschrijfgeld voor de bijzondere scholen, dat al gauw tegen de SRD 80 liep. Nu verneemt de krant dat het inschrijfgeld mogelijk wederom en ook aangepast zal worden ingevoerd. De onderdirecteur van onderwijs, Muriel Hoepel, kon dit niet bevestigen noch ontkennen. Zij gaf wel aan dat deze kwestie op de agenda is voor bespreking op directieniveau. Na vandaag zal volgens haar hierover meer bekend moeten zijn.
Ondertussen hebben de bijzondere scholen, verenigd in de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs (Fibos), al aangegeven de ouderbijdrage bij inschrijving, die ook door de regering was stopgezet, wederom in te voeren, omdat zij sinds vorig jaar de subsidie ter compensatie van de ouderbijdrage niet ontvangen hebben van de regering. Ook de openbare scholen hebben in de afgelopen twee schooljaren meerdere malen achter hun subsidies vanuit de overheid moeten aanzitten, omdat deze structureel laat of zelfs niet werden overgemaakt. Ze hebben hierover steeds hun beklag gedaan. De regering besloot toen in 2015 dat de ouders toch om een bijdrage moest worden gevraagd voor materiaalkosten.

error: Kopiëren mag niet!