Letterlijk puinhoopsituatie te Ornamibo

Letterlijk puinhoopsituatie te Ornamibo
Letterlijk puinhoopsituatie te Ornamibo2De bewoners dichtbij de vuilstortplaats Ormamibo trekken al bijkans twee weken weer aan de bel om uit hun misère te worden geholpen. Dagblad Suriname bracht gisteren een bezoek aan de vuilstortplaats om zich van de situatie te overtuigen. De aanblik is verre van fraai. Het is ten eerste niet moeilijk om de vuilstortplaats te bereiken, gezien het vuil momenteel gewoon op straat (het asfaltgedeelte) wordt gedumpt. De afstand tussen de Martin Luther Kingweg en de eerste hoop vuil is minder dan 100 meter. Bulldozers stoten het vuil in de meeste gevallen aan een kant, terwijl een groot deel van het vuil ook in de goten terechtkomt. Dit zorgt op den duur, gezien de aanhoudende regens, ook voor wateroverlast. De bewoners klagen al jaar en dag (ruim 18 jaren) over deze situatie, maar menen dat de autoriteiten er gewoon geen oor voor hebben. Het vuil dat afkomstig is van normale huishoudens, vis en vleesverwerkingsbedrijven etc. zorgt er ook voor dat de omwonenden gezondheidsrisico’s lopen.
“Wij hopen dat de desbetreffende instanties er iets aan doen. Wij ouderen zijn al gaande, maar er zijn scholen hier. Er komen meer kinderen bij. Laat men kijken naar wat voor morserij men hier maakt. Niets wordt begraven. Alles, vis, vlees, en afval van hun resten, drijft op water nu. Zelfs een levende koe werd gisteren hier gedumpt. Laat de Surinaamse gemeenschap ook zien wat er hier allemaal gebeurt”, zegt een gebelgde buurtbewoner. De buurtbewoners die door Dagblad Suriname zijn benaderd, menen zich diverse malen gericht te hebben tot het ministerie van Openbare Werken, echter zonder enig resultaat. Volksvertegenwoordiger Asiskumar Gajadien wordt ook al meer dan een week geattendeerd op deze situatie. “Wij zien nu letterlijk een puinhoopsituatie, waarbij niet alleen het verwerken van vuil een probleem is, maar ook de volksgezondheidssituatie van de hele buurt in gevaar is. Dat is een trieste zaak wanneer wij zien dat vooral de acties vanuit Openbare Werken gemist worden”, stelt Gajadien.
De bewoners wensen dat de storting van vuil in hun woonomgeving totaal wordt stopgezet. Volgens hen zijn er voldoende andere mogelijkheden en onbewoonde plekken, waar er wel kan worden gedumpt. Raoul Swedo, waarnemend hoofd voorlichtingsdienst Openbare Werken, is de mening van Gajadien niet toegedaan. Hij stelt dat Openbare Werken wel in het veld aanwezig is om steekproeven te nemen.
Bewoners zijn occupanten
“De stortplaats is een door de overheid erkende stortplaats. Ik heb contact opgenomen met de mensen van de vuilophaaldienst. De overheid is doende om de stortplaats volledig over te nemen. De persoon die hiermee bezig is, heeft bij ons aangegeven dat men last heeft van wateroverlast. Er is op geen moment gesproken over stank. Als mensen namens de buurtbewoners praten, vinden wij het vreemd, want mijn mensen zijn ook in contact met de buurtbewoners. Verder nog zijn de buurtbewoners ook occupanten. Als je accupant bent, kun je nooit last hebben, want niemand heeft je daar naar toe gestuurd”, legt Swedo uit over de meest dichtbij wonende mensen.
Echter gaat het hier niet alleen om de mensen, die in een straal van 100 tot 200 meter van de stortplaats wonen, maar om het hele gebied (Vredenburg Serie A en Serie B, Cassialaan, Aventura Project, PWB-project, Adhinweg).
“Ik was gisteren nog in het gebied. De mensen in de buurt praten niet eens over vuilstorting. Ze praten allen over bijvoorbeeld het graderen van de wegen. Politiek speelt nu ook. Dit zijn gevoelige punten. Om eerlijk te zijn, zijn degenen die er echt last van zouden kunnen hebben, de omliggende mensen”, stelt Swedo.
Voor Ornamibo zelf zijn er volgens Swedo plannen. De organisatie is momenteel bezig om het systeem te reorganiseren. Men wil overstappen naar een systeem, waarbij vuil zo meteen weer verbruikt kan worden. Dat zal volgens Swedo ook niet binnen een dag lukken. Intussen vragen de buurtbewoners al jaren naar verandering.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!