Patricia Etnel: “Er moet een nieuwe voorzitter komen bij CLO”

Assembleelid Patricia Etnel heeft op 1 mei aangegeven dat arbeiders zich niet uit het veld moeten laten slaan. Daar een deel van de vakbeweging (C-47) zich onlangs fel heeft uitgesproken tegen de huidige situatie in het land, ziet Etnel eindelijk een beweging in de positieve richting. Zij vindt het geweldig ‘dat de vakbeweging eindelijk wakker wordt en inziet dat de arbeiders al langer dan zeven jaren benadeeld worden in hun positionering, zowel financieel als in de vooruitgang in groei en ontwikkeling’.
“Vrijdag ben ik de eerste die aan de vuurlinie staat om de arbeiders te ondersteunen in hun actie, omdat de regering helemaal niet luistert naar de noden van de arbeiders. Zonder arbeiders/mensen die het land ontwikkelen, komt men nergens. De president geeft aan dat wij het samen moeten doen. Zowel de president als de coalitie moet het weten dat de mensen het al jaren samen doen. Dat de mensen ondanks alle problemen elke dag opstaan naar het werk gaan, denken aan vooruitgang voor hun bedrijven of hun ministeries, betekent dat ze het al samen doen”, stelt Etnel.
Het overgroot deel van C-47 bestaat uit lidbonden afkomstig uit particuliere bedrijven. Daartussen zitten ook lidbonden van overheids- en parastatale instellingen die in beginsel in de minderheid zijn. Daar het overgrote deel dus alleen particuliere arbeiders is, rijst de vraag hoeveel effect de actie van C-47 zal hebben, terwijl het ambtenarenapparaat normaal doordraait. Het grootste deel van de ambtenaren, is aangesloten bij de lidbonden, verbonden aan de Centrale voor Landsdienarenorganisaties, die door volksvertegenwoordiger Ronald Hooghart wordt geleid. Hiervan uitgaande wordt door critici beweerd dat Ronald Hooghart in deze hoedanigheid, als ondersteuner van de regering, er niet toe over zal gaan, om zijn leden aan te sporen, ook op straat te komen.
“Wat er is gebeurd met Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) moet nu ook gebeuren met CLO. De mensen moeten opstaan en de voorzitter van CLO afzetten. Het is mooi geweest. De man is al een mensenleven lang daar op die stoel, maar begrijpt niet wat de ambtenaren nodig hebben. Er moet een nieuwe voorzitter komen bij de CLO. Iemand die begrijpt dat de ambtenaren het nog zwaarder hebben. De CLO-voorzitter begrijpt wel dat zijn mensen het zwaar hebben, maar mensen worden op een gegeven moment blind als ze te lang zitten op een stoel”, stelt Etnel.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!