Actiecomité particuliere lijnbushouders: “PLO verspreidt vervallen lidmaatschapsformulieren”

De Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO) bestaat al ongeveer 38 jaren. In die 38 jaren zijn er volgens Suraj Sahadewlal, trekker van het Actiecomité van de Particuliere Lijnbushouders, maar ongeveer 60 leden geregistreerd. Sahadewlal stelt dat de PLO momenteel heftig lidmaatschapsformulieren aan het verspreiden is, die dateren van het jaar 2011. Het formulier is ook voorzien van een stempel van de PLO. Het formulier is echter niet ingevuld. Met deze oude formulieren zal volgens Sahadewlal het PLO-bestuur willen aantonen dat de leden, die zo meteen zullen worden toegelaten, al sinds 2011 lid zijn van de PLO. “De PLO is momenteel bezig vervallen lidmaatschapsformulieren te verspreiden om de huidige bushouders lid te maken van de PLO. Dit geeft weer aan dat de mannen frauduleus bezig zijn. In de 15 jaren van het voorzitterschap van John Mahadewsingh is er nooit op zo een manier formulieren rondverspreid. Dit gebeurt sinds de komst van het actiecomité. Het PLO-bestuur gedraagt zich nu paniekerig”, stelt Sahadewlal.
Edmund Dundas, PLO-woordvoerder, spreekt Sahadewlal tegen. “Laten ze met een formulier komen dat ingevuld is. Daarover kan ik een oordeel vellen. Een ieder kan met een blanco formulier komen. Deze mannen zoeken op allerlei manieren zaken om de PLO in een kwaad daglicht te brengen. Wat zij moeten doen, is gewoon lid worden van de PLO. De bushouders worden door de PLO al opgeroepen om lid te worden. Men wil 30 juni meedoen aan de verkiezingen, terwijl men geen lid is”, stelt Dundas. Met de oproep aan de bushouders toont het PLO-bestuur in ieder geval aan dat er in de afgelopen jaren, tijdens de groei van het bushoudersaantal, niet veel is gedaan om de sectormensen tot leden te maken. Wat ook merkwaardig is, is het feit dat de statuten van de PLO geen maximumperiode voorschrijven voor de toelating van een lid. Het bestuur zou dus bijvoorbeeld gewoon ervoor kunnen kiezen om 10 jaren lang geen besluit te nemen over de toelating van een bushouder tot lid.
Sahadewlal werd gevraagd wat voor hem het alternatief zal zijn indien de huidige voorzitter naar huis wordt gestuurd. Concreet werd gevraagd als hij de voorzitter wil worden. Hij reageerde er diplomatisch: “Wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg”. Dat hij voorzitter wil worden, is volgens Dundas zijn goed recht. “Elk lid kan voorzitter worden, maar als je geen lid bent, kan je dat niet worden”, stelt Dundas.
Dundas stelde in een eerder interview met Dagblad Suriname dat hij de serieusheid van het comité niet ziet, aangezien zij tot nog toe niet zelf zijn komen opdagen om een lidmaatschap aan te vragen. “Wij zijn bezig met de lidmaatschapsverzoeken. Wij komen niet met 50 of 60 verzoeken. Wij informeren iedereen en zullen in grote aantallen inleveren. Komende week zullen wij de stukken afronden en definitief indienen”, stelt Sahadewlal. Dundas meent dat niet een ieder die aangeeft lid te willen worden van de PLO, per se sympathisant van het comité is. Het aantal dat men zal brengen, betekent naar zijn zeggen niet automatisch ‘dat het zijn mensen zijn’.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!