VvA: ‘Vlottere betaling nodig bij ‘acute nood’ apothekers’

De Vereniging van Apothekers (VvA) is momenteel in overleg met de minister van Volksgezondheid en de Zorgraad. Dit over de uitdagingen waarmee de apothekers nu geconfronteerd worden en die de continuïteit in de voorziening van medicamenten naar de gemeenschap toe kunnen stagneren. ‘We hebben maandag al met de minister gesproken en donderdag met de Zorgraad’, zegt de voorzitter van de VvA, Irvin Jong A Liem, die verdere gesprekken afwacht. De directeur van Self Reliance, Maurice Roemer, heeft ondertussen in de media aangegeven dat volgens hem de VvA geen transparantie verschaft over hun prijzen. Ze zouden geen inkoopprijzen overleggen. Ten aanzien van het gebrek aan transparantie en onduidelijkheid betreffende de prijsbepaling bij de apothekers zegt Jong A Liem dat daarover gesproken kan worden. Hij wijst erop dat de steeds veranderde marktsituatie hierbij een rol speelt. ‘Duidelijkheid en nieuwe procedures kunnen, maar dan moeten we wel met elkaar in gesprek gaan.’ Roemer begrijpt voorts niet hoe de apothekers in nood zijn, terwijl zij naast hun marktconforme inkoopprijzen ook nog hun winstmarge zouden door berekenen. Het probleem ligt volgens Jong A Lim in de koersverschillen, met als gevolg het verschil in prijs, waardoor apotheken steeds minder geld beschikbaar hebben om nieuwe voorraden medicamenten in te kopen. De winstmarge die hierop komt maakt volgens hem dan niet veel uit, ook al zou deze marge meestijgen bij een inkoop tegen een hogere prijs.
“Als je late betalingen krijgt, maakt het niet uit of de marge ook meegaat want je gaat toch in de problemen komen”, stelt Jong A Lim. Hij legt uit dat bij een acute nood daarom een vlotte betaling nodig is ‘want zolang je je geld niet hebt ontvangen van de verzekering kan je geen andere medicijnen meer inkopen’. ‘We hebben dan ook aangegeven dat de betalingen sneller moeten, anders gaan we droog lopen.’ Self Reliance heeft gesteld dat deze verzekeringsmaatschappij wel elke maand op tijd betaalt. De vraag is volgens Jong A Liem dan ook niet of de verzekeringsmaatschappijen maandelijks betalen, maar over welke facturen er elke maand betaald wordt. Als voorbeeld haalt hij aan dat het kan dat de verzekeringsmaatschappijen facturen betalen die al enkele maanden oud zijn. In dat geval is er dan nog steeds sprake van een feitelijke achterstand in betaling naar de apotheken.

error: Kopiëren mag niet!