Gangaram Pandayweg en Pomona hebben last van wateroverlast

Gangaram Pandayweg en Pomonaproject overspoeld door Saramaccarivier2
Gangaram Pandayweg en Pomonaproject overspoeld door Saramaccarivier3
Gangaram Pandayweg 4
Gangaram Pandayweg 5
Gangaram Pandayweg en Pomonaproject overspoeld door SaramaccarivierDe Gangaram Pandayweg, ressort Wayambo (Saramacca), wordt nu twee keer per etmaal geteisterd door de hoge waterstanden van de Saramaccarivier. Het hoogste punt wordt bereikt rond 20.00 uur in de avond. In een eerder interview met Dagblad Suriname heeft ressortraadslid Jason Baker aangegeven dat er in hun ressortplan en tijdens de hoorzitting werd aangegeven dat de waterkerende dam aan de Gangaram Pandayweg slecht onderhouden wordt en verwaarloosd is.
Dit was de oorzaak van de overstromingen. Nu blijkt dat er tot nog toe niets gedaan is aan de waterkerende dam om het water van de rivier om te leiden.
Over een afstand van 24 kilometer van een weg die 32 km lang is, lopen de percelen en op sommige plekken de straat onder water. Ook het Pomonaproject in dit ressort loopt onder. Dit komt door een overvolle zwamp. Rijst- en groentearealen, huizen met inboedel en auto’s lijden waterschade. In ergere gevallen worden zelfs arealen vernietigd. Dit geval zal zich volgens de buurtbewoners van de Gangaram Pandayweg nog een paar dagen aanhouden. De buurtbewoners en de ressortraad zijn van mening dat dit probleem, dat zich al jarenlang afspeelt, niet serieus wordt genomen door de autoriteiten. Dit, ondanks het herhaaldelijk in de ressortplannen wordt opgenomen
Ondanks het feit dat deze situatie duidelijk waar te nemen is, menen de buurtbewoners dat er letterlijk niets aan wordt gedaan. Met de districtscommissaris is er over de huidige situatie niet gesproken, maar die zal volgens de buurtbewoners wel op de hoogte zijn van de situatie, gezien het een telkens terugkerende situatie is. Ook zou de bestuursdienst zich zijn gaan oriënteren. Enkelen zijn er zelf slachtoffer van en dan nog komt er geen oplossing. Benadrukt moet worden dat de situatie zich al jaar en dag afspeelt en niet binnen een dag opgelost kan worden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!