Vuilstortplaats Ornamibo houdt maar niet op: Stank, vliegenplaag en rookoverlast

1 StankDe vuilstortplaats te Ornamibo in het district Wanica houdt maar niet op te bestaan. Bewoners van de omgeving klagen al 18 jaren om de vuilstorting hier stop te zetten. Geen instantie die er oor naar heeft. Stank, vliegenplaag en rookoverlast vanwege het verbranden van afval zijn enkele van de gevolgen van deze vuilstortplaats. Dagblad Suriname is gisteren weer geattendeerd door bewoners van omliggende woonwijken dat de stank van de laatste dagen niet meer te dragen is. ‘We zien dat de vuilniswagens niet meer naar binnen kunnen rijden door de slechte wegen, waardoor ze het vuil vlak voorin dumpen langs de straat. De stank die hiermee ontwikkeld wordt, is enorm’, zegt een bewoner van het Aventuraproject, die vlak aan de overkant van de vuilstortplaats ligt. “Welke instantie moeten we nog inschakelen’, vraagt hij zich af. ‘We willen onmiddellijke sluiting van deze vuilstortplaats.’
Ook de bewoners van Vredenburg en wel Serie A, die aan de achterzijde van de vuilstortplaats ligt, hebben het nog zwaarder te verduren. De bewoners hebben hulp van ressortraad (rr) Houttuin ingeroepen om hun problemen aan te kaarten. Onlangs hebben de rr-leden een veldbezoek gebracht aan dit gebied en moesten zelf meemaken hoe erg het is voor de bewoners om dit dagelijks te doorstaan. Volgens rr-lid Sradhanand Ramsoek hebben de bewoners aangegeven enorm veel last te ondervinden van de rookontwikkeling. ‘Ze zijn vlak achter de vuilstortplaats en de rookontwikkeling hindert hun heel erg. Kinderen raken ziek hierdoor. Één van de bewoners gaf aan dat hun kind nu ademhalingsproblemen vertoont en van de dokter een inhalator heeft gehad. Dan praten we niet over de stank en vliegenplaag, waarmee ze jaren te kampen hebben’, geeft Ramsoek aan. De ressortraad zal alvast deze problemen rapporteren aan het commissariaat Wanica en het BO-kantoor van Houttuin. ‘Maar we zijn voorstaander van sluiting van deze vuilstortplaats. Of een andere methode van vuilverwerking moet gehanteerd worden. Dit voorstel is al meer dan 10 jaren steeds opgenomen in de ressortplannen tijdens de hoorzittingen.’
Eind februari was er een brand uitgebroken op de vuilstortplaats, waardoor er een enorme rookontwikkeling voor bijkans een week hing in de omgeving. Onlangs heeft voedseltechnoloog Ricky Stutgard aangegeven dat afval op een verantwoorde manier verwerkt moet worden. ‘Dat afval te Ornamibo nog steeds in de open lucht verbrand wordt, waarbij er giftige afvalstoffen vrijkomen, is uit den boze. In dit kader zouden er eigenlijk verbrandingsovens moeten zijn, waarin het vuil verbrand en verwerkt wordt’, vond hij. In 2013 heeft de politieke partij DOE ook haar bezorgdheid geuit over de verwikkelingen rond deze vuilstortplaats. “DOE roept de overheid op het dumpen van afval te Ornamido te doen staken. De partij verklaart zich dan ook solidair met de burgers van Ornamibo en omstreken met hun initiatief om dit lastig vraagstuk rond de vuilstortplaats opgelost te krijgen. DOE zal in de volksvertegenwoordigende organen waarin zij participeert, maar ook daarbuiten, steeds haar invloed aanwenden om deze en andere dringende vraagstukken duurzaam te helpen oplossen’, schreef deze partij in 2013.
De vuilstortplaats van Ornamibo is bijkans 18 jaar geleden voor 5 jaar uitgeleend als vuilverbrandingslocatie. Echter, van de 5 jaren is het nu ruim 18 jaar geworden. In 2006 had de toenmalige minister van OW, Ganeshkumar Kandhai, een herstructurering van de vuilstortplaats aangekondigd. In 2007 werd verklaard dat er middelen waren vrijgekomen voor een moderne en volgens internationale standaarden werkende vuilverwerkingsfabriek. Ook in 2011 werd in de begroting van OW herstructurering opgenomen. In 2013 werd het de buurtbewoners teveel en ze gingen over tot actie. Er werd ook een actiecomité ‘Stop Ornamibo Stort’ (SOS) opgericht door de buurtbewoners. Nimos en BOG werden ingeschakeld, maar er kwam geen oplossing. Een week hierna kondigde de OD Dienstsverlening van OW, Valerie Lalji, aan dat in 2014 de vuilstortplaats heringericht zou worden. Dit bleek weer een loze belofte.

error: Kopiëren mag niet!