VHP bij Moederdag: Moeders hebben het bijzonder moeilijk

Hoewel moeders het heel moeilijk hebben is het toch een goed moment om op Moederdag weer even stil te staan bij wat moeders allemaal doen. Vanwege de financieel-economische crisis en het funeste beleid van regering Bouterse I en II hebben moeders de voorbije 3 jaren het heel moeilijk gehad om te kunnen overleven in onze maatschappij.
Onze moeders zijn de eersten onder ons die de gevolgen van de financieel- economische crisis in ons land ervaren en stellen daarom ook alles in het werk om hun kroost goed te verzorgen. Alleenstaande moeders hebben het nog moeilijker. Naast haar reguliere werk hebben ze vaak ook een tweede baan waardoor de kinderen enigszins verwaarloosd worden.
Het gevolg daarvan is dat uitspattingen als incest, kindermisbruik, jeugdcriminaliteit etc. niet uitblijven. Daarom is het is de taak van de overheid en alle actoren in de samenleving ervoor te zorgen dat randvoorwaarden gecreëerd worden voor alle moeders om effectief te kunnen functioneren binnen hun gezin en ook daar buiten.
Voor de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is Moederdag, een dag om alle moeders te memoreren. Door de financieel- economische crisis in het land kunnen veel moeders met heel veel moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Deze crisis is ontstaan door het buitensporig uitgavenbeleid en het leengedrag van de huidige regering, dat niet normaal is.
Moeder en huisvrouw. Dat klinkt nog altijd heel gewoon. Het huishouden is lang het domein van de moeders geweest, het was gewoon een dagtaak. Vroeger was het ondenkbaar dat vader of de kinderen wel voor zichzelf zorgden. Maar anno 2016 zien we dat hierin wel verandering is gekomen.
Iedereen heeft een moeder en iedereen heeft daar verschillende gevoelens bij. Een speciale dag voor je moeder die jou verzorgt, liefde geeft en altijd achter je staat. Een niet werkende moeder bestaat niet.
Derhalve moet je je moeder altijd dankbaar zijn. Zonder je moeder was je er niet eens geweest. Mama, niet voor niets het eerste woordje wat alle kinderen kunnen zeggen en dat blijven ze ook nog heel lang doen. Dat is de onvoorwaardelijke liefde tussen moeder en kind.
Zonder meer vervult de moeder een centrale rol in de vorming en opvoeding van de kinderen en het gezin is ook de hoeksteen in de samenleving. Laten wij als samenleving deze vrouwen koesteren en ze dankbaar zijn voor de vorming van onze kinderen . Vandaar ook het spreekwoord ( of gezegde) : better mothers, better homes, better men and women.
In feite is het elke dag weer Moederdag, aangezien de moeders in het gezin een zeer belangrijke en vooral sleutel rol vervullen. Daarom moeten wij met z’n allen de vrouwen en moeders ondersteuning en waardering blijven geven.
Moederdag is een dag met een bijzonder tintje om haar extra te gedenken. Op deze dag gedenken we haar met cadeaus maar meer nog waardeert ze de liefde die ze krijgt, het respect dat ze ontvangt en de dankbaarheid die ze ervaart. We moeten ervoor zorgen dat iedere dag voor alle moeders een plezierige dag wordt. Een moeder is geen persoon om op te leunen, maar een persoon die het leunen onnodig maakt.
Op Moederdag halen we alles uit de kast om moeders te verwennen. Maar vanwege de financieel-economische crisis zullen velen niet in staat zijn hun moeders te verwennen. Dat is natuurlijk heel erg triest.
De VHP onderstreept het belang van Moederdag. De partij benadrukt dat Moederdag in het teken staat van liefde, respect en dankbaarheid en dat het juist om die reden belangrijk is om stil te staan bij Moederdag en hen in het zonnetje te zetten.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) brengt hulde en lof aan alle moeders en toekomstige moeders. De partij wenst de hele natie, maar in het bijzonder alle moeders een heel fijne Moederdag toe.
VHP

error: Kopiëren mag niet!