VVEPS tegen legalisatie en acceptatie LGBT-gemeenschap

De Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten en – Bedieningen in Suriname (V.V.E.P.S.) maakt middels dit schrijven haar grote bezorgdheid bekend omtrent de tegennatuurlijke levensstijl van de zogeheten lesbische, gays, bi-sexuele en transgender groeperingen. Onze overtuiging, gebaseerd op het geschreven Woord van God – de Bijbel en een gezond verstand, is dat de Schepper van hemel en aarde, de orde van het gezin heeft vastgelegd, welke gevormd wordt door een vader en een moeder en (eventueel) kinderen. De maatschappij is sinds mensen bestaan gebouwd om deze orde.
Wij doen daarom een dringend beroep op de Wetgevende, de Rechterlijke, en de Uitvoerende Macht, om er op toe te zien dat tegennatuurlijke relaties nooit zullen worden gelegaliseerd en/of geaccepteerd in onze samenleving, vanwege het behoud van deze normen en waarden in ons land.
De VVEPS is op de hoogte dat onze Natie, als monistische Staat, enkele internationale verdragen betreffende mensenrechten heeft geratificeerd, en daardoor mogelijkerwijs gebonden is aan bepaalde voorwaarden binnen deze verdragen. Vandaar dat wij de Rechterlijke Macht vragen de officiële erkenning van transgenders in onze samenleving niet te laten plaatsvinden. Voor ons is het heel belangrijk dat de rechter zich “niet ontvankelijk” verklaard, omdat deze erkenning verregaande gevolgen kan hebben. Enkele van deze zijn:
Ten eerste krijgt een manspersoon, die is “omgebouwd” tot een vrouw en wettig erkend, alle rechten van een vrouw en kan wettig in het huwelijk treden met een andere man. Metterdaad wordt het recht van een mannelijke huwelijkspartner die verliefd wordt op een “niet-authentieke-vrouw”, ernstig geschonden, met alle gevolgen van dien.
Ten tweede krijgt een erkende transgender het recht om kinderen te adopteren, waarbij metterdaad het recht van die kinderen op een authentieke vrouwspersoon als moeder, wordt ontnomen. Er wordt hiermee een sterke inbreuk gemaakt op de psychologische ontwikkeling van de kinderen. Er zijn genoeg onderzoeken die onderbouwen dat verschillende jongemannen ontsporen door het ontbreken van een echte vader en moeder figuur of stabiele gezinsstructuur van man en vrouw.
Wat ons verder verontrust is dat transgenders in ons land maatschappelijke en religieuze groeperingen kunnen forceren, op basis van antidiscriminatiewetten, om tegen hun geloofsovertuiging, principes, en organisatie policies in de transgenders te accepteren en hun wensen uit te voeren, b.v. huwelijk sluiten. Bij weigering kan zelfs rechtsvervolging plaatsvinden. Dit zou dan te ver gaan met zeer negatieve gevolgen voor onze samenleving die we niet terug zullen kunnen draaien.
We blijven benadrukken dat alle leden van de VVEPS openstaan om deze groep: transgenders, bi-sexuelen, homofielen of lesbiênes te ontvangen en de liefde van God te tonen, en te begeleiden naar het herstel van een bijbelse levensstijl.
Wij hopen dat dit schrijven een serieuze bijdrage zal leveren om ernstig te overwegen en uiteindelijk nalaten te besluiten om transgenders officiëel te erkennen in Suriname.
Gods zegen

V.V.E.P.S.

error: Kopiëren mag niet!