ALS een feit

Frontfoto 1Vrijdag heeft in een bomvol Theater Unique de proclamatie plaatsgevonden van de nieuwe organisatie voor leerkrachten onder de naam Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS). De organisatie kan gezien worden als een overkoepelende belangenorganisatie, waarbij leerkrachten uit verschillende onderwijsniveaus zich kunnen aansluiten. Vooral leden van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) hebben belangstelling getoond om zich bij de ALS aan te sluiten. De Fols heeft aangegeven zich te distantiëren van de proclamatie van ALS. De Bond van Leraren (BvL), onder leiding van Wilgo Valies, schijnt een trekkersrol te vervullen in de ALS. (foto: Regilio Derby)

error: Kopiëren mag niet!