Van Dijk-Silos belooft LBGT-rechten op te nemen in wetgeving

Van DijkEen delegatie van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) neemt momenteel deel aan de tweede cyclus van de Universal Periodic Review (UPR) van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) in Geneve, Zwitserland. De delegatie van Suriname staat onder leiding van Juspol-minister Jennifer van Dijk-Silos. In haar presentatie en verdediging van het mensenrechtenrapport van Suriname heeft ze aangegeven dat de overheid als een uitdaging heeft aangenomen om de LBGT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)-gemeenschap gelijke rechten te geven als elk andere burger van het land. En dat deze rechten vastgelegd worden in de wetgeving.
De minister legde wel de nadruk op het feit dat er geen sprake is van discriminatie van LGBT door Suriname. Het toekennen van speciale rechten aan LGBT is evenwel een proces en behoeft een brede nationale maatschappelijke discussie, met alle actoren, mede gelet op de multi-etnische samenstelling van de Surinaamse samenleving. Justitie en Politie zal de hoorzittingen hieromtrent aanvangen. Echter hoopt ze na een jaar al een wetsproduct te hebben hieromtrent.

error: Kopiëren mag niet!