NH-directeur: “Ook SWM-tarieven moeten aangepast worden”

Eind 2015 werd de eerste fase van de nieuwe tarieven van water ingevoerd. Het lag in de bedoeling dat op 15 april 2016 de volgende fase in zou gaan. Dat is niet doorgegaan. Op dit moment wordt er binnen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) serieus naar een verhoging gekeken. Indien de ministerraad besluit dat de watertarieven omhoog zullen gaan, zal dat volgens Dave Abeleven, directeur NH ook, zoals de energietarieven, worden bekendgemaakt.
Hogere tarieven dan bekend?
Er is een grote discrepantie te constateren over de tarieven van elektriciteit zoals ze in 2015 werden besproken en de tarieven nu. NH sprak toentertijd over een tarief dat in de buurt van SRD 0.60 lag. Vandaag is het maximumtarief SRD 1.31. Velen vragen zich nu ook af als ditzelfde lot hen te wachten staat met de watertarieven. Volgens Abeleven is er een groot verschil tussen de operaties van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). EBS is afhankelijk van brandstof die per barrelprijs internationaal verschilt. Iets dat ook speelt, is dat EBS sterk afhankelijk is van materiaal dat zij van het buitenland moet halen. Dat brengt ook een dollarcomponent in de kosten mee.
SWM is in oktober al uitgegaan van een bepaald tarief. Daarvan is 60% ingevoerd. Er zal volgens Abeleven nog worden geëvalueerd hoe dat heeft gewerkt. Op dit moment gaat men niet uit van andere cijfers.
SWM ontzien
Met ruim 74.000 landelijke aansluitingen die dagelijks moeten worden voorzien van water, welke ook afhankelijk is van de energievoorziening van de EBS, zou de SWM een grote target kunnen zijn van de energievoorziener. De EBS heeft echter door de jaren heen de SWM ontzien van het voldoen aan hun rekeningen, maar zijn de rekeningen door de jaren heen opgelopen. Dat moet ooit een keer worden voldaan. Het tarief is volgens Abeleven door de jaren heen zo miniem mogelijk gehouden en toch kon de SWM daar niet aan voldoen. SWM zit niet in een speciale tarievengroep bij de EBS. Er wordt wel rekening gehouden met het karakter van het bedrijf en het verbruik van energie dat daarmee gepaard gaat.
Wat de SWM betreft, is het noodzakelijk dat men de eigen kosten kan dekken, om ook de noodzakelijke investeringen te kunnen plegen. Met de huidige tarieven die worden gehanteerd bij de SWM, is dat volgens Abeleven absoluut niet mogelijk. “Het ligt sowieso in de bedoeling dat ook de SWM-tarieven aangepast worden. Anders krijgen wij een situatie waarbij de SWM niet in staat zal zijn om haar eigen uitgaven te dekken.”
Tariefsaanpassing een noodzaak
“Wij hebben als ministerie aangegeven dat zowel de SWM als de EBS in staat moet zijn om in haar eigen kosten te voorzien. Dat betekent voor de SWM ook dat zij haar eigen elektriciteitsrekeningen moet kunnen dekken. Echter, zolang de tarieven niet worden aangepast, lukt dit beginsel bij de SWM niet”, stelt Abeleven. Er wordt dus gekeken naar welk deel van de kosten de SWM voor haar rekening kan nemen, maar tegelijkertijd ook naar de tariefsaanpassingen, die noodzakelijk zijn. Water is een essentieel goed voor de mens om te overleven. Men kan het nog doen zonder elektriciteit, maar zonder water niet.
“Wij hebben daarom ook afgesproken dat de EBS niet zonder meer de SWM zal afsluiten. Die houding is er nooit geweest en het is er nu ook niet”, stelt Abeleven. De SWM heeft op dit moment ook een achterstand in uitbreiding van haar netwerk, dat meer dan US$ 200 miljoen beslaat. Er is al een plan uitgeschreven dat over een periode van 15 jaar zal moeten worden uitgevoerd. “Wij zijn nu bezig met leningen, maar leningen moeten terugbetaald worden en dat geld moet van ergens komen”, aldus Abeleven.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!