Santokhi: “ Yu kisi mi regering!”

Chan Santokhi “Vakbeweging moet stroomverhoging niet pikken”VHP-voorzitter Chan Santokhi is bezorgd over de werkwijze van de regering. Het valt hem op dat de regering niet weet wat zij moet doen om de heersende crisis in het land op te lossen. “Wij hebben het gevoel dat de regering zo een grote afstand neemt van het volk van Suriname, dat zij niet meer voelt wat het volk voelt. Dat zij alleen kijkt naar het IMF en alleen die zaken doet die IMF goedkeurt.” Santokhi is de mening toegedaan dat de huidige regering in het zadel geholpen is door een meerderheid van het volk van Suriname, waardoor de regering het volksmandaat heeft gekregen. “Nu zegt het volk: ‘Yu kisi mi regering, je hebt mij gepakt. Je hebt mijn stem gehad door valse informatie, bedrog en misleiding’.” Hij benadrukt dat als het volk nu beseft dat het bedrogen is en dat het volksmandaat gegeven is aan deze regering op basis van misleiding en leugens, men ook het recht heeft om het gegeven mandaat terug te vragen. “Volk, kom op en vraag je mandaat terug.” Ook aan de regering heeft Santokhi een boodschap: “Regering efu yu no mang, dan geef je mandaat terug aan het volk”, aldus de VHP-voorzitter. Het volk moet volgens hem dan geschikte politieke partijen en leiders plaatsen die in staat zijn om de problemen van het volk op te lossen.
‘Regering heeft vermogen niet crisis op te lossen’
De regering heeft volgens de parlementariër het vermogen niet om crisis op te lossen en de kennis en deskundigheid ook niet. Santokhi benadrukt dat het nog een ergere situatie wordt wanneer vicepresident Ashwin Adhin komt zeggen dat er nog veel meer tijd nodig zal zijn om de crisisbeheersingsplan af te hebben. “Het verbaast mij niet, omdat hij eerder ook gezegd had dat in crisistijd het voor hem moeilijk is om te plannen. Er is totaal geen coördinatie binnen het regeerbeleid en ministers gaan gewoon op reis alsof er niets aan de hand is. Dat je maar een ding doet: geld afpakken van het volk met allerlei kostenverhogende maatregelen en slechts leningen zoekt om tijd te winnen om door te kunnen gaan met het huidig beleid. Dit terwijl er geen enkel investeringen worden gepleegd in de productiesector om inkomsten te kunnen genereren.” Dat zorgt volgens de VHP-fractieleider ervoor dat ‘wij als land met grote stappen achterwaarts gaan’.
‘Bouterse e ley’
“De president had in het parlement gezegd en de garantie gegeven dat de stroomtarieven niet zouden stijgen. Zie daar wat men doet: men is ongeloofwaardig en er is geen enkel geloof en vertrouwen meer in de regering. Aan de andere kant had de regering ook gezegd dat de corruptie zou worden aangepakt bij de EBS, maar je hoort niets meer daarover.” Santokhi benadrukt dat het een kwalijke zaak is en nog erger is dat er na deze verhoging nog twee verhogingen komen. Iets dat volgens hem zal maken dat het Surinaamse volk letterlijk kapot gemaakt zal worden, bedrijven tot sluiting over zullen gaan, werkloosheid zal ontstaan en ziekeninstellingen problemen gaan krijgen met de operationele kosten. “De crisis wordt juist veroorzaakt door deze regering, terwijl ze geen crisisbeheersingsplan heeft. Hierdoor creëert zij crisis achter crisis door ondoordachte maatregelen.”
FEP-adviezen terzijde gelegd
De VHP-topman benadrukt dat zijn partij in juni 2015 nog goede adviezen aan de regering had gegeven in het kader van het Financieel Economisch Platform (FEP) over hoe bepaalde maatregelen goed voorbereid konden worden. “In goed dialoog met partners en dat je goed gaat onderzoeken wat voor impact bepaalde maatregelen zullen hebben op de gezinshuishouding ; dat je eerst daar een sociaal vangnet creëert en dat de pijn en schokken niet zo groot zouden zijn. Echter heeft de regering alle adviezen terzijde geschoven en haar eigen maatregelen ingevoerd die vernietigend werken naar alle sectoren.”
‘Regering heeft in feite gezegd dat zij niet weet wat te doen’
“De president had in eerste instantie aangegeven dat er een crisisbeheersingsplan zou worden gepresenteerd in het parlement. Tijdens de DNA-vergadering van 22 april hoorden wij echter van de regering dat er geen crisisbeheersingsplan is en dat het staatshoofd de contouren zou presenteren van een urgentieprogramma.” Hier zie je volgens de parlementariër dat de regering in feite zegt dat zij nog niet weet wat zij moet doen. Volgens Santokhi worden alle zaken gedaan in het kader van het verkrijgen van de IMF-leningen. “Wat zegt het IMF? IMF zegt dat als je die lening van mij wil hebben, je een paar ‘prior actions’ moet gaan uitvoeren. Als deze prior actions worden uitgevoerd, kan het IMF eens worden om de lening op 13 mei aan Suriname te geven. Hierna komt een tweejarig hervormingsprogramma.” De politicus zegt dat de president juist iets anders aan het volk verkoopt: “Er komt een 8 maanden urgentieprogramma en dan gaan werken aan het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2017-2022”. Dit is volgens Santokhi geheel in strijd met hetgeen IMF naar uitkijkt.

error: Kopiëren mag niet!