Reeds 11 doden in 2016 door woningbrand

1.KBS bezorgt om aantal geregistreerde brand slachtoffersHet Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft een persconferentie belegd naar aanleiding van recente incidenten, waaronder gebouwbranden en de slachtoffers die daarbij zijn opgetreden. Als organisatie streeft het KBS steeds ernaar dat er minder incidenten, slachtoffers en schade optreden. Aan de hand van gepresenteerde statistieken is te merken dat het aantal slachtoffers van woningbranden is gestegen. Binnen 5 maanden zijn er ongeveer 11 personen omgekomen in een woningbrand, te weten 4 slachtoffers te Albina, 1 te Kasabaholo, 3 op Munder, 1 aan de Esperanceweg en de 2 meisjes aan de Loorstraat. Er zijn dit jaar 46 meldingen geweest van gebouwbranden. “Vanaf 2014 zien wij een stijging van meldingen. In 2015 zijn er 200 gebouwbranden geweest, waaruit 4 geregistreerde slachtoffers. Dit is een zorgpunt van het KBS”, zegt waarnemend commandant Radjen Jakhari.
Volgens de waarnemend commandant waren de meeste slachtoffers aan het slapen toen de brand uitbrak en is hun dood te wijten aan het feit dat zij verrast werden door de rookvorming en daardoor zijn overleden. Rook bevat giftige gassen, waardoor men binnen enkele minuten het bewustzijn verliest. Ook gebouwen die beveiligd zijn middels traliewerk brengen gevaar met zich mee, omdat men niet snel uit het gebouw kan. Als oplossingsmethoden zal de KBS proberen in te spelen op het inkorten van de ontdekkingstijd. Dat kan bewerkstelligd worden door middel van rookmelders. Elk huis behoort een rookmelder te hebben die tijdig alarm slaat in geval er rookontwikkeling plaatsvindt doordat het huis of pand in brand staat. Ook moeten alle ruimtes voorzien zijn van een rookmelder. Ten aanzien van het traliewerk heeft de KBS al eerder modellen gepresenteerd waaruit gemeenschap kan kiezen. Modellen die men gemakkelijk kan opendoen voor het geval gevaar dreigt.
Het KBS ziet een oplossing in rookmelders. De brandweer is ook in contact getreden met verzekeringsmaatschappijen en rookmelders zijn hier aanbevolen als onderdeel van de verzekering. Verder ligt het in de bedoeling dat tijdens de voorlichting er weer ingegaan zal worden op de juiste ontsnappingsmethode in geval van brand. Jakhari gaf aan dat de gemeenschap voorzichtiger moet worden en de waarschuwingskreten van de brandweer niet moet afslaan. “We hebben eerder gesproken over het belang van rookmelders, we hebben gesproken over het traliewerk en vooral ook over het overbelasten van het elektrisch netwerk. Dat is namelijk de meest voorkomende reden van branduitbraak”, aldus Jakhari.
De jongste brand was dat aan de Loorstraat, waarbij twee jeugdigen zijn overleden. Het betreft twee meisjes in de leeftijdsklasse van 6 en 10 jaar. De officier die dienst deed tijdens de brand, Ettére Meursing, heeft aangegeven dat alhoewel de brandweer op tijd was en al het mogelijke heeft gedaan, de kinderen niet meer geholpen konden worden. De vader heeft zelf ook geprobeerd te kinderen te helpen, maar het mocht niet baten. Er is gesproken met de moeder die in het Academisch Ziekenhuis ligt, maar die is moeilijk aanspreekbaar. De vader is nu in de Intensive Care doordat hij een beenfractuur heeft opgelopen vanwege het feit dat hij uit een raam is gesprongen. Een zoon bevindt zich ook in het ziekenhuis. Omstanders hebben geklaagd over de brandweer. Er is aangegeven dat de brandweer wel tijdig aanwezig was, maar zich heeft bekommerd om de omliggende panden. De meeste mensen in de omgeving gaven aan dat zij sliepen. Er waren dus niet veel ooggetuigen.

error: Kopiëren mag niet!