Winkeliers niet eens met tariefsverhoging

Bijkans alle kleine winkeliers hebben een elektriciteitsverbruik van boven de 800 KWh. Deze winkeliers behoren tot de verbruikersgroep ‘Klein commercieel’. De iets grotere winkeliers behoren tot de ‘Commerciële verbruikersgroep’. Naar aanleiding van de onlangs verhoogde energietarieven door de overheid, vroeg Dagblad Suriname aan Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers, hoe zij hierop reageren. Die gaf aan dat het voor de winkeliers nog steeds onduidelijk is wat de regering wil doen. “Het is voor ons onduidelijk. Er wordt met verschillende maten gemeten. Als men wil verhogen, moet men eerst aangeven wat de exacte kostprijs van de elektriciteit is”, stelt Hasnoe.
Het bestuur van de VSW heeft vooralsnog geen pasklaar antwoord op hoe zij met deze tariefsverhogingen moet omgaan. “Wij zouden bereid zijn te betalen als de tariefberekeningen transparant waren. Als ik stroom koop bij de EBS moet de EBS mij goed kunnen uitleggen op grond van welke componenten men de kostprijs vaststelt. Waarom weet iedereen van de winkeliers hoeveel % winst zij mag maken? Waarom moet iedereen wel weten wat de importeur betaalt voor zijn importen? Zo moeten wij ook kunnen weten over de producten van EBS. Het kan niet dat wij van een ieder moeten weten, behalve van de EBS”, stelt Hasnoe.
Wel moet worden aangegeven dat de klein commerciële verbruikers vooralsnog, voor de eerste verhoging, in een betere positie zitten dan de huishoudens. Voor een huishouden met een verbruik van 900 KWh stijgt de rekening van SRD 321,25 naar SRD 1.197,25. Voor de klein commerciële verbruiker stijgt de rekening voor een verbruik van 2000 KWh van SRD 719,75 naar SRD 1.021,35. In verhouding met de huishoudens betaalt de winkelier hier bijkans 100% minder. Vooralsnog betaalt de winkelier een standaardtarief van SRD 0,51 per KWh.
De VSW kan geen stakingsmodel hanteren. Elke dag waarop de winkels niet open gaan, derft de winkelier inkomsten. De winkelier wil vooral zijn klantenkring niet verliezen. Intussen gaat de winkelier ook verder in zijn achteruitgang. Vervolgens zal men bepaalde producten moeten loslaten, gezien die niet worden verkocht, en men ook niet meer kan inkopen. De schappen zullen steeds leger eruit zien. Tenslotte, zoals vele winkeliers dat al is overkomen, zal men kiezen voor het sluiten van de winkels.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!