SZF onderkent problemen apothekers

De Vereniging van Apothekers (VVA) heeft aangegeven dat zij de beschikbaarheid van geneesmiddelen niet meer kan garanderen. Los van de gestegen koersen en inflatie ligt het probleem in bevoorrading volgens de apotheken ook in het feit dat de verzekeringsmaatschappijen pas maanden na aankoop van de medicamenten door de apotheken de betaling doen. De apothekers moeten dan steeds de gelden voorschieten, omdat de leveranciers wel direct betaald moeten worden. Rick Kromodihardjo, directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), benadrukt allereerst dat het SZF geen betaalachterstanden heeft naar apothekers toe. “We betalen elke maand de apothekers.” Alhoewel hij de situatie van de apothekers kan begrijpen, geeft hij aan dat dit een algemeen probleem is waaruit verschillende consequenties kunnen voortvloeien. “Het SZF beschikt ook over een eigen apotheek. Het grootste deel van haar medicamenten neemt zij af bij BGVS, waar er inderdaad wat issues zijn af en toe en medicamenten soms niet voorradig zij”, zegt Kromodihardjo, “Het SZF hanteert intern echter een ander declaratiesysteem, waardoor de situatie zoals geschetst door de apothekers niet direct van toepassing is op ons, maar wij onderkennen wel het probleem dat ze (VVA, red.) hebben. Dat kunnen wij niet veronachtzamen.” Kromodihardjo geeft aan dat hij een week terug overigens nog een goed gesprek heeft gehad met de VVA, waarbij dit onderwerp ook aan de orde kwam en voor zover hij weet hebben SZF-verzekerden geen problemen met de apotheken en ziekenhuizen ten gevolge van achterstallige betalingen en daaruit voortvloeiende eventuele vooruitbetalingen. Hij zegt niet te kunnen spreken voor andere verzekeringsmaatschappijen, maar dit probleem is bij de SZF-verzekerden volgens hem niet aan de orde.
Vorige week nog hebben de verzekeringsmaatschappijen, verenigd in Survam, hun cliënten opgeroepen om geen gebruik te maken van de diensten van apotheek Soma. De reden was dat de apotheker volgens Survam vooraf gelden voor medicamenten zou vragen aan verzekerden, terwijl dit niet de afspraak is tussen de verzekeringsmaatschappijen en de apotheek. De apothekersvereniging geeft nu in hun schrijven aan dat de apothekers van mening zijn dat zij zich zo goed mogelijk hebben ingezet om de beschikbaarheid van medicijnen te kunnen garanderen, maar dat zij dat nu niet meer kan. De apothekers vragen naar een structurele oplossing van hun probleem. Een mogelijke sluiting van apotheken ten gevolge van de ontstane situatie is volgens de VVA niet uitgesloten.

error: Kopiëren mag niet!