Partij voor minder of geen overheid in de maak

Rumi Knoppel maandag tijdens de belegde persconferentie (foto: Kevin Ngadimin)
Rumi Knoppel maandag tijdens de belegde persconferentie (foto: Kevin Ngadimin)
De anti-overheidsbeweging ‘Free Society Project’ heeft bij monde van de activist Rumi Knoppel te kennen gegeven, dat zijn organisatie bezig is een politieke vleugel te vormen om te komen tot een oprichting van een nieuwe politieke partij onder de noemer ‘Partij voor minder of geen Overheid (PMGO).’ Knoppel gaf tijdens een maandag belegde persconferentie onder andere te kennen dat 1200 mensen zich terug kunnen vinden in zijn beweging. De spreker is de enige persoon die zich tot nu toe als deelnemer van de op te richten partij heeft geprofileerd, de andere werkers zullen te zijner tijd uit de kast komen. De PMGO zal geleid worden door nieuwe gezichten, een team van vrijdenkers. Belangstellenden die willen toetreden tot de PMGO worden onderworpen aan een screening en moeten bereid zijn om in het openbaar, met naam en toenaam deel te nemen aan activiteiten. Indien politici, die oud-bekenden zijn, willen toetreden zullen deze een bepaalde backgroundcheck moeten ondergaan.

error: Kopiëren mag niet!