Stabiliteit samenleving bewaren

Met de uiteindelijke terugroeping van de twee overlopers van de PL zal er in de DNA een numerieke versterking plaatsvinden van het NF, althans de oppositie. Tussen de twee overlopers was Raymond Sapoen de betere, maar door de politiek verzandde hij de laatste steeds meer in politieke retoriek en een voor-de-vorm-participatie. Redevoeringen van hem droegen niet substantieel bij aan de discussie. Van zijn kompaan-overloper waren er nooit verwachtingen wat betreft een inhoudelijke discussie en hij heeft ons nooit teleurgesteld of verrast. De twee nieuwe aanwinsten uit de gelederen van de VHP en de NPS moeten zich nog in DNA bewijzen. Ze zijn in elk geval nieuwelingen in DNA en wellicht ook op het politieke veld. De VHP-kandidaat kan bogen op een degelijke scholing, hij is arts. Wanneer een algemene oriëntatie hem onverhoopt op de korte termijn in de steek laat, zal hij minimaal kunnen bogen op de problematiek in de medische wereld. In die is niet minder omvangrijk met de laatste financiële perikelen in de ziekenhuizen en met de zorg en medicijnen. Ook heeft deze kandidaat een religieuze achtergrond, waardoor ook daarmee verband houdende thema’s kan aankaarten. Waar deze VHP-kandidaat echt voor staat – uiteraard binnen de context van de partijvisie – is niet breed bekend. De NPS-kandidaat heeft een financiële achtergrond, maar heeft geen academische opleiding. Hij heeft is ook betrokken geweest in het sportgebeuren in zijn omgeving. In de politieke campagnes is ook deze politicus niet goed uit de verf gekomen. Geen van de kandidaten heeft aan de andere kant een slechte naam in de samenleving en in de buurt. Het zijn juist personen die op een bescheiden niveau nog bekend zijn als dienstbaar aan de samenleving en aan de partij. Verder zijn beide kandidaten bekend als ‘rustige’ heren, die naar ons weten niet hebben gelogen tijdens de politieke campagnes in 2015. Het zijn kandidaten die zich berust hebben in hun positie op de lijst en niet het pad zijn opgegaan om het partijbeleid te doorkruizen en campagne voor zichzelf te voeren. Deze kandidaten zullen naar het schijnt niet veel herrie maken in DNA, maar hun participatie met de tijd opvoeren, waarschijnlijk op hun respectieve gebieden. Wat het vonnis van de rechter in kort geding betreft, is het laatste woord nog niet gezegd. Ten eerste wordt gezegd dat de voorziening die de rechter heeft getroffen, past bij een bodemgeschil en niet behoort tot het type voorzieningen die een rechter in kort geding behoort dan wel kan geven. Verder is er sprake van een hoger beroep dat door de regering c.q. het CHA zal worden aanhangig gemaakt, waarin voor opschorting van het vonnis zal worden gevraagd. Voorts wordt door de verliezende partij beweerd dat het vonnis niet uitvoerbaar is. Dit deel is niet voldoende uit de doeken gedaan. In elk geval betekent het uitspreken van dit vonnis dat de rechter in Suriname bereid is baanbrekende uitspaken te doen en dat democratische instellingen functioneren. Maar het betekent in deze financieel moeilijke periode waar de samenleving zich roert, ook dat er sprake is van politieke instabiliteit binnen de regerings(coalitie). Nu wordt er in de wandelgangen beweerd dat ook de BEP-politicus, die is overgelopen, zal worden terug geroepen. Dit bericht is vooralsnog niet geverifieerd. Hij zou reeds door zijn partij zijn geroyeerd, althans er is een begin daarmee gemaakt. Als dat gebeurt dan kan de coalitie opeens met drie man minder komen te zitten. Maar terwijl de politieke en financiële perikelen zich afspelen binnen de regering, wordt bekend in de samenleving dat de stroomtarieven wel zullen worden verhoogd. Eerder was aangegeven dat deze verhoging zou worden aangehouden. De samenleving is zo een beetje in rep en roer met de nieuwe rekeningen en de aankondiging. Burgers delen met elkaar hoe ze kunnen bezuinigen op energieverbruik, maar er wordt ook opgemerkt dat bezuinigen grenzen heeft of…. moeten we weer terug naar de tijd van de kokolampu? De energieverhogingen zal weer invloed hebben op de koopkracht. In deze tijd zijn ideologische en filosofische bewegingen die zich verzetten tegen de bevoegdheden, die de regeringen zich aanmeten om de burger te beperken en te belasten, erg ontvankelijk. Er is een opmerkelijke jonge beweging die beperking van de bevoegdheden van de regering propageert en dat het volk zijn macht moet terugnemen. Er zijn de afgelopen maanden opmerkelijke bewegingen en rechtszaken aangespannen, die ageren tegen de gevestigde politieke orde en tegen de politieke elite. In deze tijd van rep en roer is het een kunst om de stabiliteit van de samenleving te behouden. Daarvoor zijn oprechte inspanningen op het hoogste niveau om te regeren nodig.

error: Kopiëren mag niet!