Regering heeft effect 1 KWh oververbruik niet benadrukt

De bottom line van de gepresenteerde nieuwe energietarieven van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is dat zij vreselijk ingewikkeld zijn. Dit zal volgens energiedeskundige Viren Ajodhia veel problemen met zich meebrengen bij de uitleg aan de gemeenschap. Iemand die momenteel 600KWH verbruikt, betaalde vóór 1 mei SRD 189. Met de verhoging komt men op een rekening van SRD 300. Zodra het verbruik van de consument 601 KWh wordt, springt de verbruiker op een ander tarief. Hier wordt niet meer het schijvensysteem toegepast, waarbij men voor alleen het oververbruik, extra betaalt. De 601 KWh-verbruiker betaalt gemiddeld SRD 445 (een sprong van ruim SRD 145). Men betaalt met dit systeem dus voor een extra 1 KWh SRD 145 extra.
Stel nou dat het verbruik van iemand precies 800 KWh is. Die betaalde normaliter SRD 263. Met de verhoging komt deze consument op een bedrag van SRD 592. Indien deze consument pech heeft en er een KWh extra wordt geregistreerd (801KWh), zal de rekening springen naar SRD 1,049. De regering heeft in haar persbericht dit effect van deze 1 KWh niet benadrukt. Volgens Ajodhia heeft de regering dit slim gespeeld, omdat zeker 75% van de samenleving onder de 450KWh zit. Deze massa zal niet klagen, omdat me nog steeds hetzelfde zal betalen. Nu zal een kwart van de samenleving worden belast voor de mensen die geen verhoogde tarieven hoeven te betalen.
Dit systeem komt volgens Ajodhia niemand ten goede. “Men kan zich niet vorstellen wat er met zo een verbruiker zal gebeuren. Nu gaat men onder stress leven, omdat men de meterstand telkens moet monitoren. Onder de 450 KWh gebeurt er niets. Daarboven krijg je een enorme chaos. Natuurlijk moet je mensen die het niet kunnen betalen, niet belasten. Aan de andere kant moet je de mensen die het wel kunnen veroorloven, niet het viervoudige van laten betalen. Je kunt ze wat extra laten betalen, maar niet zoveel. Ten tweede zal dit systeem op termijn voor de EBS ook niets opleveren, aangezien de consument zal trachten om zijn verbruik te verminderen. Zo heeft de EBS ook geen extra inkomsten. Het nettorendement voor EBS zal zodoende minder stijgen dan beoogd”, legt Ajodhia uit.
De regering heeft nu een tactiek toegepast, door de huishoudens die meer energie gebruiken, zwaar te belasten. Voor bedrijven zijn de tarieven met ongeveer 25% omhooggegaan. De commerciële gebruiker die beneden 24 Kva zit, betaalt nu tussen de SRD 0,53 en SRD 0,61 per KWh. De grootverbruikers (industrie) betalen vooralsnog tussen de SRD 0,61 en SRD 0,74. Deze verhoging kan verder op de consument worden verhaald.
De tarieven van het bedrijfsleven zijn nog even getemperd, maar gaan aan het eind van de rit richting SRD 0,90. Wat men ook niet moet vergeten, is dat deze stap van de regering een ‘prior action required’ is van het Internationaal Monetair Fonds. Als dit niet wordt gedaan, krijgt Suriname geen geld van het IMF. Het geld van het IMF komt in tranches. Bij de tweede tranche, in september, zullen de tarieven weer omhoog moeten gaan. In januari volgt de laatste verhoging. De regering verhoogt de pakketten momenteel in isolatie. Men komt niet met compenserende maatregelen voor vooral ondernemers. Volgens Ajodhia is het geen punt van dispuut dat de tarieven omhoog moesten, echter zou de overheid aan de andere kant ook maatregelen moeten hebben getroffen, waardoor de bedrijven de schokken konden absorberen. Dat is volgens hem een nog belangrijker punt dan de tariefsverhoging zelf.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!