Centrale Bank van Suriname kan publicatie weekbalansen weer bijbenen

Na enige vertraging heeft de Centrale Bank van Suriname de weekbalansen van 15 april en 22 april heden uitgebracht. Dat de weekbalansen met vertraging zijn uitgebracht heeft uitsluitend aan een aangelegenheid van financieel-administratieve aard gelegen.
Uit de uitgebrachte balansen zal te lezen zijn dat de Staat in de afgelopen twee weken een negatief saldo op haar rekeningen bij de Bank heeft gehad. Dat saldo moet echter bezien worden tegen de achtergrond van een tussen de Bank en het ministerie van Financiën overeengekomen trekking ter voldoening van hoofdzakelijk buitenlandse en deels lopende binnenlandse verplichtingen. Vermeldenswaard is dat voor 2016 het de Staat zou zijn toegestaan om conform de Bankwet ongeveer SRD 500 miljoen aan voorschotten op te nemen. Echter is in goed overleg tussen de Bankpresident en de Minister van Financiën het voorschot aan de Staat beperkt tot SRD 270 miljoen.

error: Kopiëren mag niet!