Minister Pengel ontvangt vereniging van apothekers

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de beschikbaarheid van medicijnen heeft
de minister van Volksgezondheid de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) op maandag 02 mei 2016 ontvangen om de problematiek aan te horen. In het gesprek heeft de VvA de verschillende knelpunten met de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) onder de aandacht gebracht van de minister. Breekpunt momenteel in de onderhandelingen is de vergoeding systematiek. Er ligt een gezamenlijk voorstel ter goedkeuring bij de Survam waar de VvA momenteel op wacht.De VvA heeft ook haar bezorgdheid geuit over de koersontwikkelingen en het effect op de verkoopprijzen van medicijnen.
Aan het einde van het overleg is afgesproken: dat de minister van Volksgezondheid, de VvA en de Survam zal uitnodigen voor een gezamenlijk overleg, zodat er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden voor een
tijdige vergoeding om zodoende een schaarste van medicijnen te voorkomen; dat de minister zich zal inzetten voor de reservering van deviezen tegen de officiële koers voor de aanschaf van medicijnen, zodat de prijzen stabiel zullen blijven.
Na het overleg zijn partijen goed uit elkaar gegaan met het vertrouwen dat er samen gewerkt zal worden aan het behouden van de rust in de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!