Communiqué Surinaamse Islamitische Vereniging

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen in onze samenleving wenst het hoofdbestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging, de SIV, met het volgende communiqué uit te komen. In de afgelopen weken werden wij geconfronteerd met haat zaaiende en beledigende opmerkingen, gemaakt door zowel individuele personen als in georganiseerd verband welke via de zogenaamde social media werden verspreid. Behalve de in de pers verschenen berichten zijn wij als organisatie ook nog op onze eigen facebookpagina geconfronteerd met uitlatingen, die op zijn zachtst gezegd als “niet netjes” kunnen worden bestempeld.
Als religieuze, Islamitische organisatie willen wij het volgende verklaren. We zijn er trots op dat wij in een multi-etnische en multireligieuze samenleving in alle vrijheid en op een heel vreedzame manier met respect voor elkaars overtuiging onze religie en daarnaast ook onze persoonlijke maatschappelijke vrijheden mogen beleven. Om deze situatie zo duurzaam mogelijk te beschermen, hebben wij dan ook in Iris-verband, ruim voor de algemene verkiezingen in het afgelopen jaar, gevraagd aan de regering en alle deelnemende politieke partijen om erop toe te zien dat er vanuit het electoraat geen haat zaaiende, dan wel beledigende taal wordt gebezigd naar anderen toe. Verder hebben wij toen ook gevraagd dat de pers haar werk in alle vrijheid en naar behoren kan doen, waardoor het geheel dan ook naar een ieders tevredenheid en bovendien heel transparant kan geschieden. Het beroep dat toen op partijen gedaan werd, heeft mede ertoe bijgedragen dat de verkiezingen zonder noemenswaardige incidenten hebben kunnen plaatsvinden.
Aangezien deze zo gewenste vreedzame situatie nu opnieuw wordt bedreigd, doet het hoofdbestuur van de SIV een dringend beroep op politieke partijen en andere maatschappelijke groeperingen hun leden aan te manen om het taalgebruik en alles eromheen, vooral op social media maar ook daar buiten, achterwege te laten. Het heeft geen zin om de klokkenluider aan te vallen. Zij heeft immers haar werk gedaan door het fenomeen aan het grote publiek bloot te leggen. Op dit moment moeten wij op een volwassen manier proberen het zaakje op te lossen. Daarbij moet zeker in acht worden genomen dat onze principes van vrije meningsuiting niet beknot worden en dat wij niet vervallen tot het niveau van het uiten van ongenuanceerde beschuldigingen en bedreigingen naar anderen in onze Surinaamse gemeenschap toe.
Laten wij allemaal bidden dat ons geliefd Suriname een vreedzaam en vrij land mag blijven. Laten wij de Almachtige vragen dat Hij ons mag sparen voor situaties, die zich in het Midden-Oosten voordoen. Als gerespecteerde religieuze organisatie vragen wij onze leden dat zij zich inzetten om in vrede en met respect voor elkanders overtuiging, samen te leven met een ieder, ongeacht van welke afkomst hij of zij ook moge zijn. Het zou van grote wijsheid getuigen dat andere groeperingen deze gedachtegang eveneens overnemen en propageren. Als overbekend voorbeeld voor de wereld halen wij nogmaals aan de vreedzame manier waarmee de SIV en haar naaste Joodse buren nu al zovele jaren door het leven gaan. Het SIV hoofdbestuur hoopt dan ook dat het gezond verstand uiteindelijk zal prevaleren en dat de verschillen van mening niet onnodig worden aangewakkerd en benadrukt.
Het hoofdbestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging

error: Kopiëren mag niet!