Asis Gajadien: “Hoefdraad liegt het volk voor!”

Assembleelid Asiskumar Gajadien blijft erbij dat minister Gilmore Hoefdraad van Financiën steeds doorgaat met het misleiden van de samenleving, door steeds belangrijke informatie verborgen te houden binnen zijn systeem. “Hoefdraad liegt het volk voor!”, stelt Gajadien. Afgelopen maandag kregen beide heren het aan de stok met elkaar tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de volksvertegenwoordiger is de regering bezig met misleiding van het volk. De minister zou volgens hem verkeerde cijfers hebben geproduceerd over de monetaire reserve. Deze zou minder dan USD 300 miljoen zijn, omdat een deel van dit bedrag geswapt is en terugbetaald moet worden in juli 2016, tenzij de swapovereenkomst verlengd wordt. “De Financiënminister vond het zo erg dat informatie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) naar buiten gaat, omdat ik zelf aankaartte dat er bijna USD 123 miljoen van bedrijven en banken geswapt is. Dit, terwijl ik niet eens heb gesproken over de swapdeal met China. Terwijl hij schreeuwt over transparantie, houdt hij bepaalde zaken zelf verborgen binnen het systeem.” Dit houdt volgens de politicus in dat wat meegerekend wordt in de monetaire reserve, voor een deel bestaat uit swapmiddelen. Anderzijds betekent dit, dat wanneer er geswapt wordt, de vrijgekomen Surinaamse dollars alleen in consumptieve sfeer voor de staatshuishouding gebruikt worden. Dit komt volgens de VHP’er regelrecht neer op monetaire financiering. Gajadien pleit ervoor dat er een instituut moet zijn, precies als het Bureau voor de Staatsschuld, waar elke swapdeal of schatkistpapier dat uitgegeven wordt, zichtbaar moet zijn voor de samenleving.
Dekkingspercentage SRD zorgwekkend
Gajadien zegt dat het dekkingspercentage van de Surinaamse dollar op dit moment erg zorgwekkend is. Hij stelt dat hij sinds september 2015 bezig is de minister te vragen naar het exacte dekkingspercentage van de Surinaamse munt. Over de dekking van de munt kreeg Gajadien in eerste instantie geen antwoord. In de tweede ronde in DNA gaf Hoefdraad aan dat volgens de huidige governor van de CBvS, de dekking van de munt 40 procent zou zijn. Dit wordt nog nagerekend door deskundigen. Hoefdraad zei in oktober in DNA dat het dekkingspercentage rond de 50% was, maar deze ook wat lager kon zijn. Hij zou de informatie schriftelijk doen toekomen aan DNA. Iets wat volgens Gajadien niet is gebeurd. “Als gewezen governor heeft hij ons daarvoor de cijfers nooit kunnen geven. Nu zal de beschikking geslagen moeten worden.” Gajadien benadrukt dat het dekkingspercentage van de SRD volgens de wet niet lager mag zijn dan 50 procent. Indien het lager dan 40 procent is, moet tenminste ook aangegeven worden hoe men de dekking weer op zal trekken naar boven de 50 procent.
Code dat informatie CBvS vertrouwelijk is?
Hoefdraad merkte maandag op dat er een code is dat bepaalde informatie van de CBvS vertrouwelijk is. Hij verweet Gajadien ervan dat hij halve informatie naar buiten brengt en eigenlijk niet zou weten waarover hij praat. “Het feit dat de minister het zo erg vindt dat de informatie naar buiten is gegaan, wil zeggen dat er inderdaad een onjuiste opbouw is van onze monetaire reserve. Als Hoefdraad aangeeft dat hij als ex-CBvS-governor altijd ervoor gewaakt heeft dat dit soort informatie naar buiten gaat, geeft dat aan dat hij sinds zijn aankomst in Suriname in 2010 getracht heeft om de samenleving te misleiden.” De VHP’er benadrukt dat zijn vragen en opmerkingen gesteld waren in het kader van transparantie over ons financieel gebeuren. “Terwijl de minister schreeuwt dat er transparantie is, zien wij dat de minister zelf boos wordt, omdat de juiste informatie naar buiten komt”, aldus de parlementariër.
FR

error: Kopiëren mag niet!