NH belooft transparantie in kwestie EBS

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) erkent de behoefte aan transparantie in de kwestie van de aankoop van reserve onderdelen voor de MAN-generatoren van de NV EBS, waarover er reeds vele berichtgevingen in de pers zijn verschenen. Vers in het geheugen zijn de perikelen rondom voorfinancieringen binnen de NV EBS en het effect daarvan op de kaspositie van het bedrijf. Begrijpelijk dat bij een dergelijke zaak, welke zich recent weer voorgedaan heeft, er enorme commotie ontstond binnen de samenleving en de geruchtenmachine op volle toeren draaide.
Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat vanwege dringende noodzaak om de MAN-generatoren in de nieuwe centrale van NV EBS draaiende te houden er een overeenkomst is aangegaan met de firma NV Olibis, ter waarde van US$ 5 miljoen. Uit de aangetroffen stukken blijkt verder dat financiering van de benodigde onderdelen door financiële instellingen in Suriname moeizaam ging en dat de bereidheid tot financiering minimaal was. Hierdoor was het energiebedrijf genoodzaakt bij de leverancier van de machines (NV Olibis) aan te kloppen voor voorfinanciering. Naast rente bracht de leverancier enkele extra kosten in rekening als voorwaarde. Bij elkaar opgeteld is er een percentage van 22,5% overeengekomen, met nog een boeterente van 1% bij wanprestatie.
Verder blijkt dat de toenmalige RvC goedkeuring had verleend aan de eerdergenoemde overeenkomst, omdat ze overtuigd was door de technisch directeur dat er geen andere financieringsopties mogelijk waren. Ook de screening door de juridische afdeling was doorslaggevend voor het besluit van de RvC. Thans vindt de verificatie plaats van de aangegeven details, waarna er een besluit genomen zal worden conform de statuten van het bedrijf. Ten overvloede kan aangegeven worden dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, noch door de technisch directeur noch door de raad van commissarissen in kennis was gesteld van deze ontwikkelingen.
Het ministerie zal er te allen tijde voor waken dat het bedrijf niet in een situatie gemanoeuvreerd wordt, waarbij er onnodige kosten gepaard gaan met de bedrijfsvoering en betreurt het dat de NV EBS wederom negatief in de publiciteit is gebracht. Aan de samenleving wordt gevraagd geduld te betrachten in deze kwestie, aangezien het onderzoek nog voortduurt. Ook is het niet nodig verkeerde associaties te leggen met voormalige malversaties en is het niet wenselijk dat personen en bedrijven onnodig in een kwaad daglicht geplaatst worden.
Het ministerie is voorstander van volledige transparantie en zal na afronding van het onderzoek de resultaten en de verder te nemen stappen delen met de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!