Gefragmenteerde maatregelen niet voldoende voor ‘We zijn Moe’

Curtis Hofwijks
Curtis Hofwijks
Voor de protestgroep ‘We zijn Moe’ zijn de onlangs door de overheid aangekondigde maatregelen ‘met het pleisteren van een deel van de wonden te vergelijken’. De maatregelen zijn zondermeer positief opgevat, maar in deze context niet voldoende, omdat er geen, zoals vereist, samenhangend geheel van maatregelen te zien is. “Individueel en zo gefragmenteerd kan men het doel missen. Wij weten allemaal waar de problemen zitten. De problemen zijn niet alleen dat er verminderde koopkracht is en mensen meer geld nodig hebben. Dat men belastingkorting geeft, is prima. Mensen zullen meer geld over hebben. De huur in SRD verplichten, vermindert ook de druk op de valutamarkt. Wat wij zien, is dat de overheid inderdaad aangeeft dat wij in een crisis zijn. Ik heb ze niet horen praten over een wereldcrisis. Zij spraken sec over een crisis”, stelt Curtis Hofwijks, trekker van de groep. Wat de groep mist, is het solidair zijn met de samenleving, waarbij de grootverdieners ook bereid zijn om in te leveren.
Verder nog zou men niet alleen voor huishuur oplossingen moeten zoeken, maar ook voor bijvoorbeeld de verkoop van auto’s. Vooral mensen die auto’s op afbetaling hebben gekocht, zitten vandaag de dag in problemen. Men moet winkeliers ook verbieden om in valuta te handelen om de druk op de valutamarkt te verminderen. “Ook ontbreken de maatregelen die sinds jaar en dag moeten worden getroffen. Waarom worden mensen met dubbele functies bij de overheid niet gezegd om te kiezen? Waarom kunnen spookambtenaren niet worden bedankt? De maatregelen om de economie te stimuleren, door werkgelegenheid te creëren, zijn ook zoek”, stelt Hofwijks.
Er zijn volgens Hofwijks meer maatregelen die getroffen moeten worden om zaken structureel op te lossen. Hofwijks ziet dat er een omslag is in de benadering van de regering. Volgens hem erkent de regering dat er een probleem is. Ze maken al bewegingen om maatregelen te treffen, maar het moet niet gefragmenteerd zijn. “Men moet ook geen show geven met corruptiegevallen. Als het geld daar was, en het er niet meer is, maak er werk van om te onderzoeken waar het geld naar toe is gegaan. Kom verklaren waar het geld naar toe is. Als men een miljoen had om bruggen te bouwen, moeten er bruggen zijn ter waarde van een miljoen. Men mag dan nog zoveel praten over lucht in de begroting en dat er procedureel niets mis is. Als men juridisch technisch niets verkeerd heeft gedaan, gaan wij precies zo door in het land”, aldus Hofwijks.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!