Rechtvaardige koek of bom?

Het standpunt dat door de BvL is ingenomen in deze periode van economische neergang is volgens sommigen een tijdbom, die men onder de huidige regering wil plaatsen als vergelding voor het verkwistend beleid van vooral de vorige regeerperiode. De leraren willen een herwaardering. Onder de BvL-leraren zijn er ongetwijfeld ook briljante economieleraren, die heel goed zijn in het overdragen van kennis en de voorzitter goed hebben ingelicht. Deze economieleraren en (bestuurs)leden van de BvL moeten een poging wagen. Ze zijn op de hoogte van de schuldenlast, de aflossingen die Suriname heeft gepland in verband met de leningen, de salaris- en andere lasten, de huidige en de geprojecteerde inkomsten over de komende jaren. De leraren weten precies wat ze bedoelen met de ‘herwaardering’. Daarmee wordt bedoeld ‘meer geld overhouden in de portemonnee’, hetzij door te sleutelen aan belastinginningen hetzij door meer geld te geven. De economieleraren weten ook wat de omvang is van het lerarenkorps en hoe dat zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Wat de economieleraren nu moeten doen, is cijfermatig de regering logenstraffen, dus aantonen dat een loonsverhoging vanwege deze of gene manier een haalbare zaak is. En dat het gewoon politieke onwil van de regering is om de leraren een loonsverhoging toe te kennen. De leraren kunnen daarbij eventueel ook gebruikmaken van opties om elders te snijden, zodat de ruimte die er aanvankelijk niet was, wel ontstaat op de begroting om de loonsverhoging toe te kennen. De leraren van BvL zijn knappe mannen en vrouwen, ze hebben de kennis in huis. We nemen aan dat deze wijze leraren uit 2016 niet een eis op tafel zullen leggen die niet uitvoerbaar is. We gaan ervan uit dat ze niet zondermeer zonder zelf berekeningen te hebben gemaakt om een loonsverhoging vragen. De leraren houden van kennis overdragen, het is hun passie. Laten ze hun passie en hun lust en leven, dat is onderwijzen, eens aanwenden om met goede berekeningen de samenleving voor zich te winnen. Tot nu toe heeft de eis van de leraren meer het karakter van irrationeel en kinderachtig gedram. Wat de leraren ook moeten doen, omdat het wijze mannen en vrouwen zijn, is zich uitspreken of uit het hele ambtenarenkorps het gerechtvaardigd is om alleen aan hen een loonsverhoging toe te kennen en waarom. Indien men tot de slotsom komt dat ook de rest een verhoging verdient, dan zouden onze economieleraren ons zeker een dienst bewijzen door aan te geven hoeveel het dan totaal aan loon zal kosten als over de hele linie min of meer een loonsverhoging wordt toegekend en dat het allemaal mogelijk is binnen de middelen die de staat op dit moment ter beschikking heeft. Onze economieleraren die gaan staken, moeten van de gelegenheid ook gebruik maken door even uit te leggen dat hun eis en daarmee ook indirect van de andere ambtenarengroepen, niet zal leiden tot bezwaarlijke geldcreatie, niet zal leiden tot devaluatie of een verdere koopkrachtdaling. We zijn ervan overtuigd dat de BvL, die uitpuilt van economisch kader, dit wel zal doen, maar men zou ons ook kunnen verrassen door simpel te zeggen ‘het is niet mijn koppijn, ik wil mijn geld en hoe de regering het klaarspeelt daar maak ik mij niet druk om, daarom zijn zij regering, bovendien deze situatie hebben zij zelf gecreëerd’. Als dit laatste het geval is, en volgens een deel van de burgerij lijkt het daarop, dan willen de leraren het bepaalde politici betaald zetten voor hun verkwistend beleid. Daarvoor is het moment nu rijp, dus nu de boot behoorlijk wankel is. Wanneer we uitgaan van de laatste benadering, dan komen de aangekondigde stakingen van de leraren maar neer op één ding: het plaatsen van een tijdbom onder de huidige regering. Het is dan niets anders dan een poging om de regering naar huis te sturen, als straf voor het verkwistend beleid dat in de vorige periode is gevoerd en waarbij bepaalde politici zich enorm hebben verrijkt. Die straf kon niet gegeven worden tijdens de verkiezingen, de leraren hebben nu spijt op hun stemgedrag. Er zijn geen pogingen ondernomen om het geld terug te halen, iets dat niet onmogelijk is. In Nigeria is laatst in het wereldnieuws gemeld dat in enkele jaren tijd de Nigeriaanse autoriteiten triljoenen aan US dollars weer hebben terug gehaald welke door corruptelingen was geroofd uit de staatskas. Er zijn corruptieschandalen in Suriname, waar gesproken wordt over honderden miljoenen US dollars, alles bij elkaar is het meer dan de 3 – 4 maanden importdekking welke wij als dekking van de lokale munt behoren te hebben. De BvL – leraren zijn dus of op pad om iets te eisen wat aan hen reëel kan worden toegekend of ze zijn op pad om deze regering in deze zeer moeilijke periode de genadeslag toe te brengen. Wat het is, dat kan het best worden uitgelegd door de briljante economieleraren van de BvL. Aan kennis en kunde trouwens is er geen gebrek. We zijn benieuwd naar de beweegreden van onze wijze leraren. Ter overdenking geven we u mee dat de BvL in het niet te verre verleden door de rechter terug is gestuurd naar het werk, omdat men te prematuur gegrepen had naar het uiterste middel, het plat leggen van de scholen.

error: Kopiëren mag niet!