Ook Breeveld niet meer naar Zambia

De parlementarier Carl Breeveld van DOE zal ook niet meer met de DNA-delegatie naar Zambia afreizen. Eerder vandaag deed VHP-parlementarier Asiskumar Gajadien dat ook al. ‘De deelname aan de vergadering van de Inter Parliamentary Union (IPU) is een parlementair besluit van ongeveer een maand geleden. Als lid van het parlement sta ik dan ook achter dit besluit. Het gehele parlement is van dit besluit op de hoogte, en het lijkt me vreemd wanneer er leden zijn die aangeven dat zij hiervan niet wisten. Suriname kent 51 parlementariers die met hun volle verstand weten wat wel en wat er niet besloten is. Oorspronkelijk werd door de voorzitter voorgesteld dat de delegatie uit drie personen zou bestaan. Het geachte lid Santhoki zei toen dat het om een grote vergadering gaat en dat een delegatie bestaande uit vijf leden gangbaar was. Er is toen besloten om het aantal leden op te trekken naar dat aantal. Na ampele overwegingen heb ik echter besloten niet meer af te reizen naar Zambia. De ontwikkelingen in ons land, die ook mij bezighouden, waarbij ik mij vanuit de DOE-fractie voor verbetering blijf inzetten, hebben tot dit besluit bijgedragen’, aldus Breeveld.

error: Kopiëren mag niet!