Kas districtscommissariaat Commewijne leeg

Districtscommissaris Remy Pollack van Commewijne spreekt tegen dat hij al beschikt over de begrotingsmiddelen van 2016. Volgens bekomen informatie is het bedrag SRD 1.400.000 reeds in de pijplijn. Vrijwel alle afdelingen van het districtsbestuur zitten te wachten om financiële middelen voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden, zoals aanschaffen van benodigdheden voor het uitvoeren van de administratie, aankoop van brandstof voor het wagenpark, ophalen van lozingen en trenzen en het onderhouden van wegen en bermen. “De kas van het district is leeg. Mocht er zich onverhoopt een calamiteit voordoen, dan heb je de poppen aan het dansen.”
Dc Pollack heeft er vertrouwen in dat de begrotingsmiddelen binnenkort zullen worden vrijgegeven. Vanwege de financiële omstandigheden kunnen er geen projecten worden geïnitieerd om het district economisch en anderszins op te bouwen. Het commissariaat werkt zo efficiënt mogelijk om het districtsprogramma uit te voeren. Volgens Pollack wordt er ijverig gewerkt aan het opvoeren van de inkomsten. De huurwaardebelasting, die het meest opbrengt voor het districtsfonds, heeft een achterstand vanaf 2012. De Dienst der Belastingen heeft te kennen geven dat zij er alles aan doet om de achterstand in te lopen.

error: Kopiëren mag niet!